Spolupráce s Mexikem na high-tech projektech má velký potenciál

Dne 3. dubna 2019 se v Praze uskutečnila akce, jejímž cílem bylo zviditelnit existující odborné přesahy a realizované projekty, včetně VaV projektů, mobility mexických a českých odborníků či potenciálu pro české firmy prorazit na mexickém trhu v inovačních tématech.

Mexiko nemusí být zpravidla spojováno se světově významnými výkony v oblasti výzkumu a inovací. Existující česko-mexická spolupráce však naznačuje opak. To ukázal seminář pořádaný MPO ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika v Praze a „Red Global Mexico“ – uskupením mexických výzkumníků a zástupců kvalifikované pracovní síly působící v ČR, který se uskutečnil na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a kterého se zúčastnilo na 80 zástupců z řad vědeckovýzkumných institucí, univerzit a firem.

Celodenní akci zahájil náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko, velvyslankyně Mexika J. E. Leonora Rueda a prezidentka Red Global Mexiko Stephanie Proskauer. „Mexiko a ČR sdílejí řadu prioritních oblastí i klíčových sektorů hospodářství, v nichž spatřujeme do budoucna velký potenciál. Jedná se jak o obecnější spolupráci v aplikovaném výzkumu, tak i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, Smart Cities, Life Sciences, IT a další,“ uvedl náměstek Očko.

Mexiko se skutečně stejně jako Česká republika soustředí na podporu těchto oblastí, které logicky posunou silně průmyslově orientovanou ekonomiku k vyššímu výkonu, vyšší přidané hodnotě a zpravidla i k udržitelnějším řešením. Mexická administrativa již zpracovala k oblastem jako Průmysl 4.0 či Smart Cities tzv. cestovní mapy či akční plány a na úrovni federálních států podporuje např. tzv. Nodos, či uzly, které jako určitá forma klastrů a vědecko-akademických uskupení mají za cíl produkovat inovační lídry v jednotlivých regionech, podporují podnikání na technologickém základu a komercializaci inovací.

Poté následovaly čtyři bloky shrnující všechny aspekty vědecko-technologické spolupráce. První blok byl věnován institucionálnímu rámci. Zazněly exkluzivně pro tuto akci natočené videopříspěvky generální ředitelky Národní rady pro vědu a technologie Mexika (CONACyT) Eleny Álvarez Buylly

a ministra inovací, vědy a technologie státu Jalisco Alfonsa Pompy Padilly.

Z českého pohledu se pak posluchači měli možnost seznámit s programy spolupráce, které nabízí Technologická agentura ČR či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Blok uzavřela vedoucí Oddělení Amerik MPO, která shrnula obchodní spolupráci s Mexikem a její perspektivy ve vyspělých odvětvích.

Praktickým příkladům spolupráce vědecko-výzkumných institucí byl věnován druhý blok. Spolupráci s mexickými univerzitami a zkušenost s mladými talentovanými Mexičany, kteří se rozhodli pro studium v ČR, přiblížila prorektorka pro vědu Univerzity Karlovy.

Dlouhodobou spolupráci, která trvá bezmála padesát let, s Mexikem navázala také Akademie věd. Zkušenost s mexickými výzkumníky má dále např. brněnský CEITEC či středočeský BIOCEV. V odpoledním bloku pak své projekty představili zástupci firem CEMEX, Ardanas Partners, Linet, Doosan Škoda Power a Cross Zlín. Firmy reprezentovaly širokou škálu odvětví, avšak společným jmenovatelem spolupráce byly v tomto případě inovace.

Závěrečný blok pak vypovídal zejména o osobních zkušenostech expertní spolupráce s Mexikem, řeč byla o spolupráci Středočeského inovačního centra se státem Jalisco, nejslavnější mexickou univerzitu – Mexickou národní autonomní univerzitu (UNAM) založenou v roce 1551 – představila ředitelka její německé pobočky a osobní zkušenost s životem a prací v oblasti vzdělávání a vědy v obou zemích shrnula česká zástupkyně SIC a mexický výzkumník pracující v CEITEC.

Cílem celé akce bylo tedy zviditelnit existující odborné přesahy a realizované projekty, včetně VaV projektů, mobility mexických a českých odborníků či potenciálu pro české firmy prorazit na mexickém trhu v inovačních tématech. „Chceme díky této akci vést dialog o možném posílení společných vazeb a navázat na ni dalšími aktivitami,“ dodal náměstek Očko.

První akce svého druhu je počátečním momentem, který má nastartovat dlouhodobější spolupráci v daných tématech. Zájem je jak o posílení podpory českým firmám a organizacím se zájmem o projekty s Mexikem, tak i o konkrétní aktivity, které umožní navazovat nová česko-mexická partnerství. MPO v tomto směru společně s agenturou CzechInvest například připravuje technologickou misi do Mexika, která se uskuteční na přelomu května a června tohoto roku.

Magazín Český export a podnikání je online na webu exportmag.cz

Mexiko zůstává s obratem 35 mld. Kč za rok 2018 hlavním partnerem ČR v regionu Latinské Ameriky, kdy do této země v roce 2018 směřovalo 52 % regionálního exportu (a 51,5 % obratu). Export za rok 2018 dosáhl hodnoty 17,8 mld. Kč a import 17,26 mld. Kč. Od vstupu do EU se náš export do Mexika zvýšil téměř devětkrát. Mezi komodity českého vývozu motorová vozidla, díly a příslušenství, elektrické vodiče, kompresory, elektrická zařízení, klimatizační jednotky a části a součástky, výrobky z plastů, pístové motory, výrobky z buničiny.

Prezentace v angličtině je možné nalézt na webu MPO ČR.

Fotografie a videa poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme