Spolupráce v oblasti jádra, letectví a vesmíru s regionem Manchesteru

Česko-britské projekty akademické spolupráce v oblasti jádra a firemní partnerství v inovacích v leteckém a vesmírném průmyslu byly tématem vědeckotechnického a firemního semináře v rámci návštěvy ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Manchesteru dne 7. února 2020.

Pana ministra doprovázela delegace českých vědců a podnikatelů, kteří se v rámci vědecko-technického a podnikatelského semináře pořádaného velvyslanectvím ČR v Londýně a generálním konzulátem ČR v Manchesteru setkali se svými britskými partnery z regionu severní Anglie k jednáním o prohloubení spolupráce.

Jaderný sektor vedl prof. Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, který za účasti pana ministra jednal s prof. Lukem Georghiou, prorektorem University of Manchester, a prof. Francisem Livensem, ředitelem Dalton Nuclear Institute při University of Manchester. Výsledkem jednání je příprava memoranda o spolupráci mezi oběma vědeckými institucemi.

Spolupráce v odvětví letectví a vesmírných technologií byla předmětem jednání mezi zástupci Moravského leteckého klastru a North West Aerospace Alliance (NWAA), reprezentované pí Sharon McDonald, CEO NWAA. Díky tomuto partnerství se již rozvíjí např. spolupráce české firmy MGM Compro s britským partnerem v oblasti hybridního pohonu pro letadla, v rámci nových technologií pro „Letadla budoucnosti“. Firma Adamapp/Adastra.one, na jednání zastoupená p. Radkem Stejskalem, Pavlem Předotou a Tomášem Krasnayem, prakticky demonstrovala českou aplikaci rozšířené reality pro budování dodavatelských řetězců v leteckém sektoru.

Region severní Anglie, v čele s Manchesterem, staví na své dlouhé historické tradici centra britského průmyslu a v současnosti prochází dynamickým rozvojem založeným na výzkumu, vývoji, a oborech s vysokou přidanou hodnotou. V Manchesteru probíhá čilý stavební ruch (kterého se mj. úspěšně účastní i český dodavatel skleněných fasád výškových budov SIPRAL), a je také centrem regionální rozvojové strategie severu Anglie pod názvem Northern Powerhouse.

V oblasti energetiky je v současnosti velkým tématem vyřazování starých jaderných zařízení (tzv. decommissioning), např. v oblasti Sellafield. Region širšího Manchesteru bude v budoucnu chystat tendry na nákup kombinovaných tramvaj-vlaků, což rovněž představuje možnou obchodní příležitost pro české firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autor: Aleš Opatrný, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Velká Británie

Doporučujeme