Spotřeba vína ve Francii klesá a vinařské odvětví hledá způsoby jak získat mladší publikum

Víno je neoddělitelnou součástí francouzské kulturní identity. Vinařské odvětví zaměstnává ve Francii na půl milionů lidí a je druhým největším francouzským exportním sektorem s hodnotou 17 miliard eur v roce 2022.

Důležitým segmentem je vinařská turistika, která ročně do Francie přiláká na 11 milionů turistů. Spotřeba vína ve Francii však postupně klesá. Za posledních 60 let se snížila o 70 % z více než 120 litrů na obyvatele ročně v 60. letech na méně než 40 litrů v roce 2020, a to zejména z důvodu změny spotřebitelského chování a návyků.

Ilustrační fotografie

Dříve se víno tradičně konzumovalo především u společného rodinného jídla. Kvůli proměně tradičního rodinného modelu se však tato zvyklost postupně vytrácí. Dříve běžná konzumace vína při obědě ve firemních jídelnách již také zdaleka není obvyklá. Dalším důvodem nižší spotřeby vína je větší povědomí o negativních důsledcích a zdravotních rizicích díky veřejným kampaním střídmější konzumaci alkoholu.

Příčiny problémů francouzského vinařského odvětví se však nacházejí i za hranicemi Francie. Jednou z nich byla přísná protipandemická politika Číny a související propad dovozu francouzských vín, které se zde těší obzvlášť velké oblibě. Další bylo uvalení amerických cel na některá evropská vína, v jejichž důsledku se dovoz francouzských vín do USA dosud nedostal na svou úroveň z roku 2019. Nezanedbatelným faktorem je také silná mezinárodní konkurence.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Přestože ze zdravotního hlediska je větší střídmost v konzumaci alkoholických nápojů žádoucí, představitelé francouzského vinařského odvětví se do budoucna obávají ztráty zájmu o víno a kulturu pití vína, především u mladé generace. Většina pravidelných konzumentů vína jsou osoby starší 50 let. Podíl konzumentů vína ve věkové kategorii 18–35 let se za posledních deset let snížil o 9 % ve prospěch jiných alkoholických nápojů, zejména piva. V roce 2021 tvořilo pivo 39 % všech nákupů alkoholických nápojů u osob mladších 35 let, zatímco v případě vína (včetně šumivého) se jednalo o 27 %.

Francouzské vinařské odvětví proto hledá způsoby jak si znovu získat mladší publikum. Za výhodu vína považuje jeho rozmanitost, která sahá od biovín až po naturální vína zcela bez chemických přísad a umožňuje tak každému najít si to své. Snaží se proto diverzifikovat nabídku, více cílit na mladší generaci a neomezovat se pouze na vína „AOC“ (chráněné označení původu).

Řada vinařů se také snaží vyrábět kvalitnější a dražší vína, aby se lépe přizpůsobili vkusu spotřebitelů. Přestože víno ztrácí své místo v každodenním stravování, zůstává oblíbeným nápojem při slavnostních příležitostech či o víkendech, kdy Francouzi stále více preferují kvalitu.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie).

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme