Srbská ekonomika nadějí pro české exportéry

Ekonomika Srbska zaznamenává nadějný růst, což přináší příležitosti také pro české firmy. Zajímavými obory z pohledu tuzemských exportérů jsou doprava a infrastruktura, energetika, strojírenský průmysl, vodohospodářství nebo stavební průmysl. Rozvoj vzájemných vztahů je také cílem podnikatelské mise, kterou organizuje Hospodářská komora ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Bělehradě. Uskuteční se letos v září.Srbská ekonomika se v posledních letech pohybuje na pozitivní růstové trajektorii a předběžné údaje za rok 2018 signalizují růst HDP na úrovni 4,2 %. Jde o jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Také prognóza na rok 2019 zůstává značně optimistická, letošní hospodářský růst by měl dosáhnout zhruba 3,5–4,0 %.

Dalšímu rozvoji balkánské země by měl přispět schválený program ekonomických reforem pro období 2019–2021, který představila v závěru roku 2018 současná vláda. Nový strategický dokument, který reflektuje i úsilí o budoucí členství v Evropské unii a doporučení Mezinárodního měnového fondu, se zaměřuje především na zachování finanční stability, podporu vyššího ekonomického růstu, snižování veřejného dluhu, tvorbu pracovních míst a zlepšování životní úrovně.

Strukturální a institucionální reformy budou dále cílené srbskou vládou na reformy státem vlastněných společností, na zkvalitnění podmínek na trhu s energií, dopravou nebo na zlepšení podnikatelského prostředí.

Ekonomové kladně hodnotí snížení rozpočtového deficitu, který během předchozích šesti let klesl z 11 % na úroveň 5–6 %. Současný trend rozpočtové odpovědnosti a ekonomické výkonnosti reflektuje rovněž přijatý zákon o státním rozpočtu na rok 2019. Plánované příjmy činí 1246 miliard dinárů, zatímco výdaje se očekávají ve výši 1269 miliard dinárů.

Oživení obchodu

Významným faktorem posilujícího národního hospodářství je především oživení zahraničního obchodu. V minulém roce se zvýšil o 10,9 % na celkový objem více než 38 miliard eur. Nárůst vývozních aktivit přitom dosáhl 8,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 13,0 %. V tomto ohledu je zajímavé, že v Srbsku jsou pouze 3 % společností, které mají majoritní zahraniční vlastnictví. Tyto společnosti ale generují 20 % přidané hodnoty a vývoz dokonce ovlivňují z 50 %. Jedná se především o společnosti působící v bankovním sektoru, automobilovém průmyslu a v oblasti těžby nerostných surovin.

Posilování ekonomické výkonnosti dokládají i další makroekonomické faktory. Výrazně poklesla inflace, a to na úroveň 2,0 %. Dinár nyní podle vyjádření Národní banky Srbska patří mezi nejstabilnější světové měny. Tato měnová politika by měla zůstat zachována i pro rok 2019.

Podnikatelská mise

Podnikatelská mise, která bude doprovázet prezidenta Miloše Zemana během jeho cesty do Srbska, se uskuteční ve dnech 10.–12. 9. 2019. Misi organizuje Hospodářská komora z pověření Kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a s Obchodní a průmyslovou komorou Srbska.

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. V plánu je uspořádání srbsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami v Bělehradě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme