Srbsko i nadále podporuje budování vinařského průmyslu

Podle prohlášení srbské ministryně zemědělství se v Srbsku v průběhu několika posledních let zvýšil počet registrovaných vinařství o skoro 60 %. V letech 2019–2022 bylo v Srbsku vysázeno 953 ha nových vinic.

V roce 2022 zde bylo registrováno celkem 466 vinařství, která během sezóny 2021/2022 vyprodukovala téměř 30 mil. litrů vína (cca o třetinu více než za předchozí sezónu). Srbsko dlouhodobě podporuje rozvoj vinařského sektoru, a to formou státních dotací na nákup technologií pro zpracování či na zakládání nových vinic.

Ilustrační fotografie

Podle prohlášení srbského Ministerstva zemědělství hodlá Srbsko v podpoře pokračovat i v následujícím období, kdy bude možnost čerpat dotace nejen na nákup mechanizace (např. traktorů do vinic) nebo zařízení na zpracování vína, ale také na nákup sazenic, ochranu vinic nebo fungování sdružení výrobců (včetně podpory marketingových aktivit). Některé prostředky bude možné získat také z programu IPARD 3, který se v těchto měsících rozbíhá.

Srbsko se tak pomalu dostává do pozice země se širokou nabídkou různorodých kvalitních vín především z menších rodinných vinařství. To by mělo do budoucna být základem pro novou nabídku turistických lákadel. Postupně se srbská vína začínají také více exportovat, a to především do zemí s početnější srbskou menšinou. Většímu rozšíření srbských vín ve světě zatím brání jejich poměrně vysoká cena a také relativně malé objemy, které jsou jednotliví vinaři schopni dodat v rámci jedné odrůdy a jednoho ročníku.

Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska slaví 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Do České republiky se zatím srbské víno ve větším množství nevyváží. Podle údajů ČSÚ se za loňský rok do České republiky dovezlo víno v hodnotě jen cca 225 000 Kč. Z České republiky do Srbska pak nebyl loni evidován vůbec žádný vývoz vína.

Srbský trh lze doporučit zájmu českých firem, které by mohly hledat za podpory zemědělského diplomata cesty, jak se zde více uplatnit. Kromě mechanizace a technologií pro zpracování vína by se na srbském trhu mohly časem prosadit i některá česká vína. Tomu by mohl napomoci i fakt, že v České republice působí řada srbských občanů, kterým je kvalita tuzemských vín dobře známá.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme