Srbsko je významný dodavatel slunečnicového oleje do zemí EU

Srbsko se během prvního kvartálu tohoto roku stalo třetím nejdůležitějším dodavatelem slunečnicového oleje do Evropské unie.

Srbsko tak nahradilo Rusko, které s 6% podílem na celkových dodávkách slunečnicového oleje drželo tuto pozici před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině.

Ilustrační fotografie

V letošním roce z důvodu sankcí Rusko nedodalo do EU žádný slunečnicový olej. První místo v dodávkách slunečnicového oleje do zemí EU patřilo i v prvním kvartále letošního roku Ukrajině, jejíž podíl na dodávkách podle Eurostatu činil stejně jako v prvním čtvrtletí loňského roku 86 %.

Na druhém místě se nachází Moldavsko, jehož podíl činil ve srovnávaném období 5 %. Již zmíněné Srbsko mělo ve stejném období podíl na dodávkách 4 %.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Česká republika rovněž srbský slunečnicový olej dováží. Za první tři měsíce tohoto roku se ze Srbska dovezlo 166 tun za 7,3 milionu Kč. To je ale výrazný pokles oproti srovnatelnému období loňského roku, kdy se dovezlo 917 tun oleje za 32 mil. Kč. Za celý rok 2022 se pak ze Srbska do ČR dovezlo necelých 2 827 tun za více než 111 milionů Kč.

Srbsko má před novou sezónou zatím oleje dost, a to je také důvod, proč v těchto dnech srbská vláda uvolnila cenový strop pro slunečnicový olej v maloobchodním prodeji, který byl cca 1,88 EUR (219,99 dinárů) za jeden litr.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: portál e-Kapija

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme