Srbsko má potenciál pro budování bioplynových stanic

Srbská společnost SUNOKO uvedla ve městě Vrbas do provozu novou elektrárnu na bioplyn s výkonem 2,4 MW/h.

Tato elektrárna může pokrýt roční spotřebu elektrické energie pro přibližně 5 000 domácností. Technologii pro elektrárnu dodala německá společnost Wabio Technologie GmbH a jednalo se o investici ve výši přes 9 milionů EUR.

Společnost SUNOKO je největší výrobce cukru v Srbsku a provoz bioplynové elektrárny je založen na využití odpadu, který vzniká při zpracování cukrové řepy. Srbsko podporuje rozšíření výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a chtělo by do roku 2040 dosáhnout alespoň 40% podílu výroby elektrické energie z těchto zdrojů.

Zatím je v Srbsku v provozu pouze 15 bioplynových elektráren a s ohledem na rozšířenou zemědělskou produkci je zde velký potenciál pro uplatnění dodávek technologií na výrobu elektřiny z bioplynu také od českých dodavatelů.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme