Srbsko má problémy s výsevem kukuřice

Portál e-Kapija uvedl, že jarní setí kukuřice v Srbsku má výrazné zpoždění z důvodu nepříznivého počasí. V letošním roce byly v obvyklých termínech setí kukuřice častější srážky a chladnější počasí.

Na mokrá pole nemůže vyjet potřebná mechanizace a hrozí tak, že při rychlých změnách počasí se nepodaří zasít v optimálním období pro růst a opylení kukuřice. Tato situace může mít dopad na celkovou úrodu kukuřice v letošním roce, která by mohla negativně ovlivnit především její vývoz.

Ilustrační fotografie

Zásobování domácího trhu by pravděpodobně ovlivněno nebylo. Srbsko je tradičním vývozcem kukuřice, v loňském roce vyvezlo této plodiny za více než 500 mil. EUR. Navíc v zemi zůstala v silech z důvodu dopadů pandemie (přerušené dopravní cesty, dočasné omezení vývozu apod.) ještě značná zásoba této obiloviny.

Podle informací má Srbsko ve skladech z loňské sklizně více než 150 000 tun kvalitní kukuřice, ale také kolem 800 000 tun pšenice. Těchto zásob se nyní země snaží zbavit, aby měla připravené kapacity na uskladnění obilovin z nové sklizně. Aktuálně se podle údajů z Produktové burzy v Novém Sadu kukuřice v Srbsku prodává za cenu kolem 0,2 EUR/kg.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Česká republika stejně jako Srbsko také více kukuřice vyváží, než dováží. V loňském roce se z ČR vyvezlo přes 425 tisíc tun kukuřice za 177,5 mil. EUR a do ČR se dovezlo 141 tisíc tun v hodnotě cca. 83 mil. EUR. Ze Srbska se kukuřice do ČR nedovážela vyjma kukuřičných semen k setí, kterých bylo dovezeno 78 tun v hodnotě 322 tisíc EUR.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme