Srbsko má zájem o české know-how a dodávky hasičských a protipovodňových technologií

Nutnost budování protipovodňových opatření v Srbsku je zejména pro města a obce v okolí řeky Dunaje a Sávy mimořádně velká.

Pro státní i městskou správu je toto téma jednou z hlavních priorit, a proto se připravuje v současné době celá řada veřejných zakázek a projektů. České firmy díky úspěšným obchodním případům v předchozích letech mají v Srbsku vynikající reference a tím i velké šance v nových veřejných zakázkách.

Ilustrační fotografie

V sektoru hasičských a protipovodňových technologií nasbírala ostatně Česká republika za posledních 25 let velké množství zkušeností spojených s mimořádnými situacemi. Opakovaně jsme byli zasaženi rozsáhlými povodněmi, které nám ukázaly, jak důležité je systematicky se připravovat na situace, kdy přírodní katastrofy mohou ohrožovat obyvatelstvo i majetek.

O českých zkušenostech se zvládáním mimořádných událostí a dodávkách technologií se lidé v Srbsku mohli přesvědčit již v roce 2014, kdy se jednotky českých profesionálních hasičů úspěšně podílely na odstraňování následků tisíciletých povodní, které zasáhly území celé bývalé Jugoslávie.

Samozřejmě boj s přírodními katastrofami by nebyl možný, pokud by hasiči a záchranné týmy neměli také odpovídající vybavení. Česká republika může v tomto směru nabídnout širokou paletu firem, jejichž výrobky jsou prověřeny přímo použitím v terénu.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Reference v Srbsku na české výrobky v tomto sektoru již máme vynikající. České firmy úspěšně dodávaly do Srbska například systémy protipovodňové ochrany například pro město Sremská Mitrovica v severozápadní části Srbska. Dodavatelem sofistikovaného stavebnicového systému bylo v roce 2019 konsorcium českých firem JAP Jacina a ZK Termochem, které uspělo v otevřeném výběrovém řízení v silné konkurenci dalších evropských dodavatelů protipovodňového hrazení.

Vítězné konsorcium českých firem tehdy nabídlo kompletní celohliníkový ochranný systém mobilního protipovodňového liniového hrazení. Projekt byl kofinancovaný z prostředků Světové banky. Realizace projektu ve Sremské Mitrovici byla již druhou významnou zakázkou českého konsorcia v Srbsku, které získalo pozitivní reference již při projektu protipovodňové ochrany ve městě Čačak.

Další perspektivy spolupráce a navázání osobních kontaktů mezi českými a srbskými firmami nastínila mezinárodní odborná konference o krizovém řízení a spolupráci hasičských záchranných sborů a místních samospráv v případě povodní, která se konala ve dnech 25. a 26. května v západosrbském městě Banja Koviljača.

Tato významná akce, kterou organizovala Stálá konference měst a obcí Srbské republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bělehradě, byla ukončena podpisem Dohody o zřízení Společné služby civilní ochrany v povodí Driny za účasti představitelů srbského Ministerstva vnitra, Ministerstva pro evropskou integraci, Delegace EU, UNDP, atd.

Ilustrační fotografie

Česká republika byla partnerskou zemí této akce díky svým osvědčeným zkušenostem při povodních a zároveň díky aktivní účasti českých hasičů a záchranářů při odstraňování následků katastrofálních záplav v Srbsku v roce 2014. Nedílnou součástí programu byla proto prezentace hasičské a protipovodňové techniky českých výrobců a je možno bezesporu konstatovat, že o česká zařízení a navázání obchodních kontaktů je v Srbsku vysoký zájem.

Prezentační akce se ve spolupráci s CzechTrade Srbija zúčastnily české firmy: Hutira-Brno, s.r.o.; Colsys s.r.o.; JaP-Jacina, s.r.o.; Sigma DIZ spol. s r.o.; Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Holík International, s.r.o., Pavliš a Hartmann, s.r.o. Mezi předváděnými výrobky byly například kalová čerpadla, přečerpávací stanice, vozidlo Tatra T158, pojízdný agregát na filtraci znečištěné vody, mobilní protipovodňová hradidla, hasičská oblečení a také agregáty, které jsou schopny ze znečištěné vody udělat vodu pitnou.

Spolu s českými výrobci hasičského vybavení se akce osobně zúčastnil velvyslanec Tomáš Kuchta, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a představitelé Hasičského záchranného sboru ČR, kteří při této příležitosti prezentovali české zkušenosti a dobrou praxi v oblasti krizového řízení a příprav na povodně v České republice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme