Srbsko nabízí atraktivní pobídky pro investory

Srbsko se stává velmi atraktivní destinací pro zahraniční investory. Mezi významné zahraniční investory v Srbsku se v posledních letech řadí i Česká republika.

Srbsko, významná země západního Balkánu, se stalo zajímavou zemí pro podnikatele nejen z důvodu pokračujících růstových trendů národní ekonomiky, ale i zásluhou vládní podpory přímých zahraničních investic (FDI) a současných investičních pobídek.

Bělehrad, Srbsko

Pokud jde o investice na zelené louce, Srbsko se v žebříčku Financial Times v minulých letech dokonce umístilo na prvním místě ve světě (Greenfield FDI Performace 2019) a na prvním místě v Evropě (Greenfield FDI Performance 2020). Třetím rokem za sebou je rovněž Srbsko na prvním místě z hlediska počtu pracovních míst vytvořených FDI na milion obyvatel (IBM Global Locations Trends).

Vysoké hodnocení získalo Srbsko například i za zvládnutí pandemie covidu-19 (zdroj: CNN 2021, BBC News 2021). Propad hrubého domácího produktu činil pouze -1 % v roce 2020, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Následný hospodářský boom pak dosáhl dokonce na úroveň +7 % v roce 2021.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Rekordní rok 2021

Progresivní trend vstupu zahraničních investorů do Srbska potvrdil jednoznačně loňský rok, kdy celkové přímé zahraniční investice dosáhly historicky nejvyšší částky téměř 3,9 miliardy eur (zhruba 100 miliard korun). I tato data dokládají, že Srbsko je právem v současné době označováno za „světovou vycházející hvězdu“ z hlediska přímých zahraničních investic.

Dominantními hospodářskými sektory z hlediska investic jsou přitom automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, ICT, finanční a bankovní služby, zemědělství a potravinářství, textilní průmysl, strojírenství, chemický i farmaceutický průmysl.

Srbská pozitiva

Mezi významná pozitiva při rozhodování o vstupu do Srbska uvádějí zahraniční investoři dle srbské rozvojové agentury RAS pokračující růstový trend národního hospodářství, stabilní měnový vývoj, podnikatelské prostředí (například 9. místo ve světě z hlediska stavebních povolení), velmi konkurenční provozní náklady (konkrétně například cena práce – měsíční průměrná hrubá mzda 772 eur, daň ze zisku právnických osob 15 %, cena kancelářských prostor – v průměru 6,3 m2 za 100 eur měsíčně).

Dále státem podporované vědeckotechnické parky o rozloze 54,2 km2, optimální geografická poloha a budovaná dopravní infrastruktura, bezcelní přístup k 1,3 miliardy spotřebitelů (EU, Spojené království, EFTA, CEFTA, Turecko, USA, EAEU, Japonsko, Austrálie), dostupnost kvalifikovaných sil s vysokoškolským vzděláním v oblasti vědy a technických oborů (15. místo ve světě – High Proficiency Score), atd.

Ilustrační fotografie

Systém investičních pobídek je v Srbsku řešen národní legislativou s rozlišením pro oblasti přímých investic, daní, cel, zaměstnanosti, svobodných zón nebo stavebních pozemků. Speciální pobídky byly vytvořeny rovněž pro filmový průmysl.

V oblasti přímých investic jsou pro státní podporu a benefity rozhodující tři faktory – průmyslový sektor, umístění investice a velikost společnosti. Tyto pobídky jsou určeny pro zpracovatelský průmysl, potravinářství a hoteliérství. Příjemcem podpory musí být místní právnický subjekt, objem kapitálové investice v rozmezí 100 000–2 000 000 eur, vytvoření 10–70 nových pracovních míst. Kompenzace může dosáhnout 50 % pro velké společnosti a až 60 % pro střední a malé podniky.

Daňové prázdniny a další pobídky

V rámci daňových pobídek nabízí Srbsko firmám až 10 let daňových prázdnin (při objemu dlouhodobého hmotného majetku minimálně 8,3 milionu eur a vzniku minimálně 100 pracovních míst). Speciální daňové podmínky jsou stanoveny pro startupy, vědu a výzkum, duševní vlastnictví, atd. Srbsko má celkem uzavřeno 59 platných smluv o zamezení dvojímu zdanění, a to i s Českou republikou, se kterou má podepsanou rovněž Dohodu o podpoře a ochraně investic a Smlouvu o sociálním zabezpečení.

Podpora při vytváření nových pracovních míst patří mezi klíčové segmenty investičních pobídek v Srbsku. Dle rozsahu může dosáhnout až 75 % nákladů na daň ze mzdy (pro 100 a více nových pracovních sil). V menším rozsahu pak 70 % (10–99 nových zaměstnanců), 65 % (méně než 10 nových zaměstnanců). Pracovníci v rámci FDI musí být minimálně 6 měsíců předtím registrováni v Srbsku jako nezaměstnaní.

Zajímavé příležitosti nabízí v Srbsku rovněž svobodné zóny, kterých je v současné době 15, a to většinou v blízkosti největších srbských měst. Tyto zóny jsou určeny pro zahraniční investice v objemu více než 3 milionů eur, minimálně 100 zaměstnanců v průběhu prvních dvou let. Další podmínkou je, aby z investice plynul pozitivní efekt pro zahraničně obchodní bilanci Srbska.

V současné době v Srbsku operuje přes 200 významných zahraničních společností – mimo jiné Fiat Chrysler Automobiles, Siemens, Panasonic, Continental, Michelin, Bosch, Brose, Tigar Tyres, Swarovski, Magneti Marelli, Yazaki, Nestle, Heineken.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

České investice

Velmi úspěšné jsou i investiční vstupy českých společností. Zmínit lze například investice skupiny PPF do telekomunikační společnosti Telenor a do srbského mobilního bankovnictví, dále společnosti SEBRE do filmových studií Avala Studios Beograd a developerského projektu Marina Dorćol, karlovarské společnosti Mattoni 1873 do tradičního výrobce srbských minerálních vod Knjaz Miloš. Dále pak akvizici leteckých opraváren JAT-Tehnika českou společností Avia Prima, kapitálový vstup ostravského holdingu CE Industries do chemického koncernu Beohemija či greenfield investici společnosti IMG Manufacturing do výroby plastových součástek a polotovarů pro automobilový průmysl.

Česká republika se proto v posledních letech řadí mezi významné zahraniční investory v Srbsku. Tento zájem bude bezesporu pokračovat rovněž v dalších letech, přičemž právě podmínky a možné využívání státní podpory FDI může sehrát při rozhodování českých společností zásadní roli.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme