Srbsko očekává vývoz agrární produkce v hodnotě kolem 5 miliard USD

Jak uvedl deník Politika, Srbsko eviduje za první pololetí roku 2021 14% nárůst vývozu své agrární produkce na zahraniční trhy.

Zatímco v roce 2020 činil celkový vývoz srbské agrární produkce do zahraničí 4,14 miliardy USD, tak pro letošní rok se očekává, že vývoz dosáhne cca 5 miliard USD.

Přebytek v srbském agrárním obchodě činil v roce 2020 1,84 miliardy USD, což byl oproti roku 2019 nárůst o 312,7 milionu USD respektive navýšení o 20,5 %. Srbsko pokrývá agrární dovoz agrárním vývozem ze 180 %.

ČR má se Srbskem dlouhodobě kladné saldo agrárního zahraničního obchodu, které v loňském roce dosáhlo hodnoty 38 mil. Kč. Agrární vývoz z ČR do Srbska činil v roce 2020 přibližně 590 mil. Kč a dle porovnání výsledků agrárního vývozu za prvních osm měsíců roku 2021 se stejným obdobím roku 2020 lze očekávat, že v roce 2021 překročí hodnota vývozu hranici 600 mil. Kč.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko

Doporučujeme