Srbsko očekává zveřejnění výzvy na předkládání projektů pro čerpání prostředků z programu IPARD

Podle portálu e-Kapija vyšla v Srbsku v těchto dnech vyhláška, která upravuje pravidla pro čerpání prostředků z programu IPARD. Jedná se o opatření číslo jedna, které zahrnuje investice do fyzického majetku zemědělských hospodářství.

Úprava pravidel umožňuje, aby již v minulosti zahájené stavební práce na objektech, jako jsou například stáje, chladírenské haly apod., měly možnost čerpání prostředků fondů IPARD na dokončení těchto staveb či dovybavení objektů, což dříve nebylo možné. Očekává se, že po tomto upřesnění pravidel bude v blízké době vyhlášena výzva na předkládání žádostí o čerpání prostředků na projekty z fondů IPARD.

Na tento rok jsou vyčleněny prostředky v celkové výši 56 mil. EUR. Investice do zemědělského sektoru jsou tímto způsobem podporovány nevratnými dotacemi ve výši 60–70 % celkové hodnoty investice. Pro české dodavatele zemědělských technologií to znamená, že by konečně mohla začít realizace některých projektů, na které v minulosti vypracovali své nabídky, avšak k jejich realizaci chyběly finanční prostředky.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme