Srbsko patří mezi velmi atraktivní země pro české podnikatele

Mimořádný zájem o Srbsko potvrdila početná podnikatelská mise, která doprovázela do Bělehradu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka dne 30. března 2021. Jednalo se o první doprovodnou zahraniční misi od vypuknutí pandemie covid-19.

Uskutečněné Česko-srbské podnikatelské fórum s navazujícími individuálními jednáními potvrdilo, že existuje oboustranný zájem o spolupráci především v odvětví dopravního průmyslu a infrastruktury včetně systémů městské hromadné dopravy, vodního a odpadového hospodářství, energetiky a těžební průmysl, strojírenství a kovoprůmyslu, stavebnictví, chemického a petrochemického průmyslu, životního prostředí, obranného a bezpečnostního průmyslu, logistiky a nákladní dopravy. Srbsko nabízí rovněž široké možnosti spolupráce v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Výrazný zájem byl  potvrzen i v zemědělství a potravinářství.

Rozsáhlé podnikatelské příležitosti nabízí významný ambiciózní plán „Serbia 2025“, jehož součástí jsou mj. rozsáhlé veřejné investice v objemu 14 mld. EUR, tj. cca 350 mld. CZK. Do dopravní infrastruktury a železnic by mělo Srbsko investovat více než 9 mld. EUR, tj. 225 mld. CZK.

Bilaterální jednání českých podnikatelů ukázala nejen na možnosti v oblasti vzájemné výměny zboží a především ve vývozu z České republiky, ale i na značné možnosti v oblasti investic. Příležitosti v Srbsku jsou například formou přesunu výroby z ČR či rozšíření kapacit do této balkánské země, dále portfoliové či kapitálové vstupy do současných srbských společností, rozsáhlé developerské projekty v bytové výstavbě, retailu i logistice.

Česká republika v posledních letech je v oblasti přímých zahraničních investic do Srbska mimořádně aktivní, přičemž lze zmínit například akvizice společnosti SEBRE do filmových studií Avala Studios Beograd a získání developerského projektu Marina Dorćol, investiční vstup skupiny PPF do telekomunikační společnosti Telenor a do srbského mobilního bankovnictví, vstup skupiny PENTA (Dr. MAX) do sítě lékáren Farmanea, akvizice karlovarské společnosti Mattoni do firmy Knjaz Miloš, akvizice leteckých opraváren JAT-Tehnika českou společností Avia Prime atd.

Dle mezinárodního hodnocení indexem „Doing Business“ nabízí Srbsko v současné době stabilní podnikatelské prostředí. Národní ekonomika vykazuje navzdory hospodářské krizi ve světě způsobené pandemií koronaviru jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Reálný pokles hrubého domácího produktu v roce 2020 činil pouze -1,1 %. Srbsku se podařilo zachovat výrobní kapacity a zabránit výraznějšímu poklesu ekonomiky země. Pro rok 2021 predikce uvádí nárůst hrubého domácího produktu o +6 % a ve střednědobém horizontu by v příštích letech měl být růst HDP v průměru +4 %.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme