Srbsko posílí dodávky zemědělské techniky a potravin na trhy třetích zemí

V Srbsku proběhl ve dnech 11. a 12. října 2021 výroční summit Hnutí nezúčastněných zemí. Celkem se jej účastnily delegace z více než 105 států a devíti mezinárodních organizací.

Srbsko přítomnost těchto zahraničních delegací využilo i k řadě bilaterálních jednání. Srbské Ministerstvo zemědělství jednalo například s delegacemi Iráku, Indie, Sýrie a Rovníkové Guineje o posílení spolupráce a realizaci společných projektů v oblasti zemědělství a podpory vývozu srbských potravin na tyto trhy.

Především delegace Indie, Sýrie a Rovníkové Guineje vyjádřily velký zájem o srbské zemědělské produkty a také o zkušenosti Srbska v obhospodařování půdy a zemědělství obecně.

Srbský ministr zemědělství během jednání s ministrem zahraničních věcí Indie dohodl také další posílení spolupráce ve výrobě zemědělských strojů a traktorů, což je přímým důsledkem rostoucí poptávky a zájmu afrických a asijských zemí o tuto oblast srbského průmyslu.

Tato srbsko-indická spolupráce může do budoucna znamenat konkurenci českých dodavatelů jak v Srbsku, tak i v řadě afrických zemí.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme