Srbsko posiluje výrobní základnu ovocných destilátů

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Srbska vypsalo v těchto dnech výzvu k čerpání subvencí na investice do výroby a marketingu ovocných destilátů pro rok 2022.

Jednotliví uchazeči mohou v období od 1. 3. do 15. 4. 2022 podávat své žádosti na subvence pro investice do budování nových objektů, nového zařízení a strojů potřebných pro výrobu alkoholických nápojů.

Ilustrační fotografie

Předkládané projekty mohou být v hodnotě od cca 4 000 EUR až do maximální výše cca 130 000 EUR na jeden projekt. Subvence mohou být využity i na přípravu projektů a realizační dokumentace.

Srbsko tak posiluje již nyní dobře rozvinutý průmysl výroby ovocných destilátů, který je v současnosti založen především na menších destilačních závodech rozmístěných po celé zemi. Tím je také zajištěno zhodnocení i toho ovoce, které se nepodaří prodat či vyvézt na zahraniční trhy. Může se jednat například o maliny, meruňky, hrušky a podobně. Naopak skoro celá produkce švestek se v Srbsku cíleně pěstuje na zpracování na slivovici a jen malá část ovoce se prodá jako čerstvé či sušené.

V Srbsku jsou ovocné destiláty (rakije) velmi populární a Srbsko zároveň intenzivně pracuje na jejich popularizaci na zahraničních trzích, kde zatím dominují především destiláty typu vodka, koňak a whisky.

Tato opatření nezmění situaci českých firem na srbském trhu, kde jsou domácí výrobci naprosto dominantní a čeští výrobci ovocných destilátů, jako je například Rudolf Jelínek, zde zatím pod svoji značkou přítomni nejsou. Výhledově však rostoucí síla srbských destilačních závodů, které za pomoci státu investují do moderních technologií a marketingu, může mít dopady i na trhy, na kterých jsou čeští výrobci přítomni.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme