Srbsko připravuje miliardové investice

Srbsko zveřejnilo mimořádně ambiciózní národní plán veřejných investic pro příštích pět let v celkovém objemu 10-12 miliard eur (250-300 miliard korun). Tyto finance zamíří zejména do komunální sféry, energetiky, dopravní a digitální infrastruktury, zdravotnictví a turizmu.



Jedním z klíčových odvětví, o které by mohli mít zájem čeští podnikatelé, je sektor vodohospodářství a kanalizace. Na rozvoj národní vodohospodářské sítě hodlá vláda poskytnout celkem přes 3 miliardy eur, což je více než dvojnásobná částka oproti dosud uvažované. Kromě srbského hlavního města Bělehradu míří investice do většiny významných srbských měst včetně například Nového Sadu, který může počítat se 127 miliony eur.

Druhou významnou oblastí by měly být investice do silniční a železniční infrastruktury. Na nové projekty budou alokovány více než 4 miliardy eur. Další miliarda bude investována do rekonstrukce železniční tratě Bělehrad – Preševo a v případě zájmu Chorvatska přichází v úvahu rovněž rekonstrukce železničního spojení se Záhřebem. Na regionální a místní silniční komunikace bude vyčleněno zhruba 1,3 miliardy eur.

Dalšími odvětvími, do kterých hodlá srbská vláda prioritně investovat, jsou vzdělávání a zdravotnictví. Zde dochází k navýšení dosavadních rozpočtů o 700 milionů eur, plus 500 milionů eur na prenatální medicínu.

Zvyšují se rovněž investice do digitální infrastruktury a vědeckotechnických parků, kam bude směřovat dodatečných 500 milionů eur. To souvisí s velkými ambicemi Srbska v oblasti inovativních technologií, Bělehrad v tomto ohledu usiluje o prvenství v regionu.

Pro české společnosti mohou být zajímavé i některé další stavební projekty – například výstavba národního sportovního stadionu v Bělehradu a dalších devíti stadionů na území Srbska. Kromě toho se rýsují stavební zakázky, které souvisejí s výstavbou koncertní dvorany Srbské filharmonie nebo budovy muzea Nikoly Tesly. Atraktivním sektorem pro české dodavatele a subdodavatele je i oblast energetiky, kde se předpokládá koordinace projektů s privátním sektorem.

České firmy mohou v balkánské zemi navázat na dlouhodobou tradici a velmi dobré reference. Pozitivní vnímání České republiky v Srbsku navíc posilují mnohé projekty rozvojové spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme