Srbsko se potýká s nedostatkem skotu

Srbsko se v posledním období potýká s nedostatkem skotu, a to nejen mléčného, ale také masného. Situace byla způsobena nárůstem cen krmiv a energií a přetrvávajícími nízkými výkupními cenami mléka.

Za této situace řada chovatelů snižovala stavy svých stád. Jednalo se především o menší chovatele s malými počty dobytka, kteří v Srbsku převládají.

Ilustrační fotografie

Proto majitelé jatek stále častěji hledají zástavový skot v zahraničí a někteří větší chovatelé mléčného skotu plánují rozšíření svých stád a chtějí se více zaměřit na selekci zvířat, aby dosáhli vyšší produktivity výroby mléka i masa.

I z tohoto důvodu roste zájem o kvalitní českou genetiku zvířat, ale také o české metody a postupy sledování a selekce zvířat. Ministerstvo zemědělství ĆR ve spolupráci se zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě se rozhodlo na říjen připravit seminář o genetice českého skotu, kde vystoupí čeští odborníci na tuto problematiku.

Cílem je připomenout a hlavně rozšířit povědomí o kvalitách české genetiky skotu nejen mezi širší odbornou veřejností, ale především mezi jednotlivými chovateli skotu v Srbsku.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme