Srbsko se stále potýká s africkým morem prasat

Na mezinárodním sympoziu k chovu dobytka ISAS 2023, který se konal ve dnech 18.–20. 9. 2023 v Novém Sadu, zaznělo, že Srbsku se zatím nedaří vymýtit africký mor prasat, který se zde objevil na počátku roku.

K 18. 8. 2023 bylo v zemi registrováno 2 500 ohnisek s výskytem afrického moru prasat a uhynulo nebo bylo z důvodu nákazy utraceno již 54 243 kusů zvířat.

Ilustrační fotografie

Je otázkou, jak se situace do budoucna projeví v koncepci chovu prasat, odborníci nicméně očekávají, že se chov bude více koncentrovat na velké farmy, které mají možnosti trvalého veterinárního dozoru s omezením styku zvířat s volně žijícími divokými prasaty.

Případný rozvoj nových farem vybavených moderními technologiemi chovu by mohl být příležitostí i pro české dodavatele, z nichž někteří již mají v Srbsku a v okolních zemí realizované referenční dodávky. Aktuální propad produkce vepřového masa zase v zemi zvyšuje poptávku po jeho dovozu, stejně tak jako po dovozu vepřových masných výrobků.

Česká republika na svém území od konce loňského roku registruje omezený výskyt afrického moru, a proto do Srbska aktuálně nemůže vyvážet živá zvířata. Státní veterinární správě ČR se však přesto podařilo vyjednat veterinární certifikáty, na jejichž základě je od 17. 7. 2023 do Srbska opět umožněn vývoz českých tepelně opracovaných masných výrobků z vepřového masa.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme