Srbsko v zemědělství stále více zaměstnává zahraniční sezónní pracovníky

Podobně jako v České republice investice řady zahraničních firem zvýšily v Srbsku zaměstnanost a Srbsko tak stále více musí dovážet pracovní sílu ze zahraničí.

Podle informací listu „Politika“ se letos v Srbsku od počátku roku vydalo 32 000 pracovních povolení, zatímco za rok 2022 se vydalo celkem 35 000 těchto povolení.

Ilustrační fotografie

Stále více pracovních povolení se vydává v posledních letech i pro sezónní pracovníky v zemědělství, kde v loňském roce se jednalo především o pracovníky z Nepálu a Indie. Letos je v Srbsku, podle listu „Politika“, nejvíce zahraničních sezónních pracovníků z Uzbekistánu a Egypta.

V loňském roce bylo v Srbsku vydáno 491 pracovních povolení pro práci v zemědělství a v letošním roce už je vydáno 564 povolení. Tito pracovníci jsou angažováni především na sběru a třídění ovoce a zeleniny, přičemž denně si vydělají kolem 30 EUR.

Celkově je letos v sezónních zemědělských pracích v Srbsku evidováno 22 862 pracovníků, takže podíl zahraničních pracovníků v zemědělství zatím není výrazný, ale postupně roste (do roku 2021 v Srbsku nebyli evidováni žádní sezónní zahraniční pracovníci v zemědělství).

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme