Srbsko vypsalo výzvu k čerpání zemědělských subvencí

V úterý 18. 1. 2022 zveřejnila srbská Správa pro agrární platby výzvu k předkládání přihlášek pro čerpání nevratných prostředků v rámci Projektu pro konkurenční zemědělství Srbska v roce 2022.

Přihlášky se mohou podávat v období od 24. 1. do 23. 2. 2022. Hlásit se mohou fyzické osoby – zemědělci, farmy, firmy a zemědělská družstva.

Ilustrační fotografie

Jedná se o takzvaný konkurz 50:40:10, kde 50 % je nevratná subvence, na 40 % se za pomoci Světové banky poskytuje úvěr od komerční banky, u které má žadatel otevřený běžný účet, a 10 % financuje sám žadatel.

Tímto způsobem budou financovány projekty v hodnotě 20–50 tisíc EUR. Subvence bude možné čerpat na čtyři hlavní oblasti:

 • Primární zemědělská výroba – produkce mléka. V rámci této oblasti bude možné subvence čerpat například:
  • na výstavbu a vybavení objektů pro chov zvířat pro produkci mléka,
  • výstavbu a vybavení objektů pro dojení, chlazení a skladování mléka,
  • výstavbu a vybavení objektů pro manipulaci, skladování a distribuci hnoje,
  • nákup nového zařízení pro přípravu krmiv, krmení a napájení zvířat,
  • nákup nového zařízení pro opracování kopyt,
  • nákup nového zařízení pro elektrické oplocení pastvin,
  • nákup nových traktorů s výkonem do 80 kW.
 • Primární zemědělská výroba – produkce masa. V rámci této oblasti bude možné subvence čerpat například:
  • na výstavbu a vybavení objektů pro chov zvířat pro produkci masa,
  • výstavbu a vybavení objektů pro manipulaci, skladování a distribuci hnoje,
  • nákup nového zařízení pro přípravu krmiv, krmení a napájení zvířat,
  • nákup nového zařízení pro opracování kopyt,
  • nákup nového zařízení pro elektrické oplocení pastvin,
  • nákup nových traktorů s výkonem do 80 kW.
 • Primární zemědělská – produkce včelího medu. V rámci této oblasti bude možné subvence čerpat například:
  • na nové zařízení pro včelaře,
  • výstavbu a vybavení objektů pro stáčení, skladování a balení medu,
  • výstavbu a vybavení chladíren pro skladování vosku a dalších včelařských výrobků.
 • Primární zemědělská – produkce ryb. V rámci této oblasti bude možné subvence čerpat například:
  • na nové zařízení pro akvakulturu,
  • výstavbu a vybavení objektů pro akvakulturu,
  • nákup nových strojů a zařízení pro přípravu a distribuci krmiva pro ryby.

Lze očekávat, že s možností čerpání subvencí se zvedne i zájem srbských zákazníků o dodávky uvedených technologií z České republiky.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme