Srbsko zveřejnění výzvy k čerpání subvencí na rozvoj zemědělství

Srbský ministr zemědělství Branislav Nedimović uvedl, že jeho ministerstvo v následujících 15 dnech zveřejní výzvu k podávání žádostí na čerpání subvencí pro zemědělce na nákup nové techniky a obnovu chovu skotu.

Na nákup mechanizace poskytne srbský stát subvence do 50 % z ceny pořízené mechanizace. Subvence na traktory ve výši 60 % nákupní ceny budou čerpány z fondu IPARD.

Ilustrační fotografie

Nadcházející výzva na čerpání subvencí se bude týkat i chovu dobytka. Srbsko v posledních letech dotuje nákup jalovic a býků za účelem rozvoje a zkvalitnění chovu skotu.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Ministr Nedimović také oznámil, že v dohledné době se v Srbsku zavede elektronické podávání žádostí pomocí systému e-Agrar. Od tohoto systému se očekává zrychlení a větší transparentnost procesu zpracování jednotlivých žádostí o subvence.

Pro české zemědělské společnosti je srbský trh zajímavý jak z hlediska dodávek traktorů a mechanizace, tak především z hlediska dodávek jalovic a genetického materiálu skotu.

Kvalitní genetika českého skotu má v Srbsku velmi dobré jméno a po zveřejnění výzvy na přihlášky na subvence do této oblasti lze očekávat zvýšený zájem srbských odběratelů o české jalovice a také býky.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme