Srbsko zveřejnilo výzvu k čerpání dotací na nákup plemenného skotu

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Srbska zveřejnilo výzvu k čerpání dotací na nákup plemenného skotu.

Žádosti mohou srbští farmáři podávat v období od 15. srpna do 15. září 2023 prostřednictvím elektronické aplikace „e-Podsticaji“.

Ilustrační fotografie

Na jednoho žadatele je možno na nákup plemenných býků mléčného i masného skotu čerpat maximálně 10 mil. dinárů (cca 86 300 EUR). Dále může jeden žadatel čerpat maximálně 5 mil. dinárů (cca 42 650 EUR) na nákup plemenných jalovic mléčného a masného skotu.

Dotace je možné čerpat také na plemenné ovce, kozy, prasata a včelstva, a to až do výše 3 mil. dinárů (cca 25 590 EUR) na jednoho žadatele. Cílem tohoto opatření je obnovit a zkvalitnit srbské chovy jednotlivých druhů zvířat.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Tato státní podpora vždy zvyšuje zájem o nákup plemenných zvířat v zahraničí. V posledních letech je velký zájem o české jalovice a zvyšuje se také zájem o české plemenné býky. Velmi populární jsou v Srbsku a v dalších zemích Balkánu také české romanovské ovce.

Žádost o podporu mohou podat žadatelé, kteří budou mít do 15. 9. 2023 kompletní dokumentaci včetně závěrečné faktury. Ve většině případů se proto asi bude jednat o žádosti u již dovezeného skotu. Lze ale očekávat, že získané prostředky (do 50 % hodnoty zvířete) využijí někteří farmáři na další nákup zvířat.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme