Srbští zemědělci ukončili protesty

V Srbsku probíhaly protesty zemědělců, kteří za pomocí svých traktorů blokovali některé silniční komunikace.

V úterý 16. srpna 2022 se srbská vláda s protestujícími zemědělci dohodla na podmínkách, na základě kterých byly protesty ukončeny a traktory se z komunikací vrátily na pole.

Ilustrační fotografie

Zemědělci požadovali po vládě řadu záruk, mimo jiné garantovanou výkupní cenu slunečnicového semínka 700 EUR/t, kterou však srbská vláda odmítala vzhledem k aktuálně nižší výkupní ceně v okolních zemích (Chorvatsko 520 EUR/t a Bulharsko 535 EUR/t) akceptovat.

Vláda argumentovala také tím, že se jedná o burzovní komoditu, kterou srbská vláda sama nevykupuje. Po tom, co proběhla složitá jednání se zástupci zemědělců obchodníků a také výrobců slunečnicového oleje byla dle zprávy deníku „Politika“ nakonec dohodnuta výkupní cena přijatelná pro všechny strany ve výši 620 EUR/t.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Dále byla omezena obchodní marže pro obchodníky na 22 EUR/t a bylo dohodnuto, že náklady na dopravu slunečnicového semínka od zemědělce do rafinérie bude hradit rafinérie. Kromě toho vláda slíbila subvence na naftu ve výši 0,17 EUR/litr do hranice 50 litrů na hektar obdělávané půdy a také subvenci na produkci mléka, kde bude vláda přispívat na cenu jednoho litru mléka částkou 0,13 EUR, a to retroaktivně od dubna tohoto roku.

Bude také dohodnuto, že v nejbližším období se vláda bude zabývat také nastavením podpor pro rozvoj chovu dobytka. Srbští zemědělci dosáhli také ročního moratoria na splátku půjček u zemědělských úvěrů. K protestům došlo i proto, že srbská vláda na počátku krize způsobené válkou na Ukrajině zakázala nebo omezila vývoz obilovin a zemědělci, tak nemohli prodávat své zboží za výhodnější ceny.

Dohodnuté navýšení výkupní ceny slunečnicového semínka bude mít pravděpodobně dopad i na úpravu dosud státem regulované ceny slunečnicového oleje, která v maloobchodě činí cca 1,35 EUR/litr. Je možný také dopad na exportní ceny, což by se mohlo dotknout českých společností, které v Srbsku nakupují slunečnicový olej.

Pro české chovatele bude také zajímavé sledovat, jak budou probíhat budoucí jednání o podporách chovu dobytka, protože by to mohlo znamenat zvýšenou poptávku po českých jalovicích a české genetice, které mají v Srbsku dobré jméno.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme