Srílanská vláda hledá řešení energetické krize

Srílanská vláda jmenovala pětičlennou komisi, vedenou předsedou vlády Ranilem Wickremesinghem, jejímž úkolem je najít krátkodobá a střednědobá řešení energetické krize v zemi. Vláda zároveň schválila několik konkrétních projektů na posílení stávajících energetických zdrojů.Situace v energetice je přirozeně příležitostí pro uplatnění zahraničních dodavatelů včetně českých firem, které nabízejí technologie pro energetiku.

Vláda však zároveň odložila projednávání návrhu ministra energetiky a rozvoje obchodu Raviho Karunanayakeho, v němž načrtl řadu krátkodobých a dlouhodobých kroků k řešení krize. Dokument zahrnoval návrhy na výstavbu tří uhelných elektráren s celkovou kapacitou 1 000 MW, čtyř elektráren na zkapalněný zemní plyn s kapacitou  1 200 MW, tří plynových elektráren s kapacitou 35 MW, čtyři elektrárny na těžký topný olej s kapacitou 24 MW a další elektrárnu na zkapalněný zemní plyn o výkonu 22 MW.  

Dokument obsahoval i návrh na výstavbu větrných elektráren o celkové kapacitě 450 MW a solární elektrárny o výkonu 300 MW. Vláda dále navrhla vybudovat 100 MW akumulátor a zvýšit rezervní kapacitu na 25 % ze současných 10 %.  

Vláda naopak schválila řadu dalších návrhů ministra Karunanayakeho, mezi jinými návrh na krátkodobý nákup energie v rozsahu 100 MW a na výstavbu 33 kW rozvodů v rámci projektu zacíleného na zlepšení spolehlivosti dodávek elektřiny (Electricity Supply Reliability Improvement Assistance Project).

Kabinet dále schválil návrh na podepsání šestiměsíční smlouvy s Aggreko International Project Ltd. týkající dodání elektřiny (prostřednictvím dočasných zdrojů) do rozvodné sítě v Pallekele a v Galle.  Další smlouva na dodávku elektřiny prostřednictvím menších zdrojů do rozvodné sítě v Mahiyanganaya a v Polonnaruwa má být podepsána se společností Altaaqa Alternative Solution Global FZE ze Spojených arabských emirátů.  Kabinet dal také souhlas na dodávku elektřiny do rozvodných sítí v Hambantota a v Horana z energetických zdrojů hongkongské společnosti V Power Holdings Ltd.  

Kabinet rovněž schválil pověřit společnost Qingdao Huijintong Power Equipment Co Ltd výstavbou 33 kW distribučních sloupů a portálů v rámci Electricity Supply Reliability Improvement Assistance Project. Další zakázka na výstavbu 33 kW rozvodů a portálů v rámci Green Energy Development and Energy Efficiency Improvement Investment byla udělena společnosti Ceylex Engineering Ltd.

Výše uvedený přehled připravovaných a schválených projektů v energetice ukazuje na významné příležitosti pro české dodavatele v oblasti energetiky. Mimo jiné však také projekty ukazují, že Srílanská energetika je ve velké míře otevřená účasti zahraničních dodavatelů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Touš.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme