Standard Bank investuje v JAR do cenově dostupných řešení agritech

Digitalizace zemědělství pomáhá analyzovat výnosy půdy.

Digitalizace přeměňuje také zemědělství a tato řešení se rychle stávají nedílnou součástí agropostupů. Vzhledem k tomu, že se využívání zemědělských řešení neustále zvyšuje, Standard Bank se zavázala připravit své klienty na digitální budoucnost. Banka investuje do inovativních řešení, která přinesou vylepšená data prostřednictvím dálkového průzkumu a digitální agronomie. To umožní zemědělcům zvýšit produktivitu půdy a plodin a přijímat lepší rozhodnutí v každodenním životě.

Banka spojila své síly se společností RHIZA, aby využila rozsáhlého výzkumu a vývoje, který v průběhu let společnost pro zemědělská řešení provedla. RHIZA poskytuje mimo jiné satelitní zemědělské zobrazování a analýzu a nabízí dostupnou obrazovou frekvenci s nejvyšším rozlišením. Contour je digitální platforma s přesnými zemědělskými nástroji, které pomáhají zemědělcům lépe porozumět zdraví svých plodin. Informační platforma pro dálkové snímání je vybavena kompletní sadou nástrojů pro monitorování v terénu, které pomáhají zmírňovat rizika a zlepšovat výtěžek optimalizací operací. Prostřednictvím algoritmů, které analyzují a interpretují obrazy, sdílí aplikace Contour data o místních povětrnostních podmínkách, dostupnosti na poli a vlhkosti listů, přičemž zajišťuje optické satelitní sledování osázené oblasti a její růst. To umožňuje zemědělcům provádět hodnocení fáze růstu, předpovídat výnos a v konečném důsledku zvyšovat produkci plodin v čase. Odběr vzorků půdy navíc umožňuje zemědělcům nahlédnout do polních podmínek a ukazuje, zda jsou potřebné vstupy pro řešení specifických potřeb půdy.

Standard Bank také nabízí GRID, který může monitorovat výkon plodin na agregované bázi napříč regiony. To umožňuje sledovat portfolio z hlediska celkových hektarů a celkových očekávaných tun – informace, které jsou užitečné pro skupiny kupujících. GRID je dostupnějším řešením pro monitorování plodin v reálném čase na farmách všech velikostí. Porovnání rozpočtovaných a skutečných odhadů výnosu pomáhá identifikovat pole s nedostatečnou výkonností. Tato technologie vytváří důvěru a transparentnost mezi bankou a jejím klientem. Umožňuje bance správně posoudit riziko a přesně alokovat kapitál a krytí.

Zdroj: farmersweekly.co.za
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Johannesburg.

• Teritorium: Jihoafrická republika

Doporučujeme