Stanovisko SP ČR k návrhu změny zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil zásadní připomínky k návrhu změny zákona č. 58/1995 Sb., který řeší pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Především odmítá snahu o navýšení politické kontroly nad EGAP a ČEB, nepřeje si změnu lhůty na navýšení primárního kapitálu EGAP z 6 na 36 měsíců a navrhuje stanovit zákonem pevnou minimální spodní hranici pojistné kapacity EGAP.Předložená novelizace přináší podle Svazu řadu změn, z nichž řadu oceňuje a vítá, ale zároveň chce upozornit na dílčí negativa. Již dříve provedená změna vlastnické struktury, kdy jediným akcionářem ČEB a EGAP je Ministerstvo financí ČR přinesla zefektivnění a zrychlení rozhodování, zároveň však oddělila od struktury především Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem exportní strategie

Za problematický považuje SP ČR fakt, že paralelně běží příprava novely zákona 58 a připomínkové řízení Institucionálního rámce podpory exportu. Svaz se domnívá, že zákon by měl být spíše posledním krokem v řadě změn.  

„Nesmíme nastavovat pravidla jen pro období prosperity. Cílem těchto institucí není jen dobrý hospodářský výsledek, ale zejména kvalitní naplňování jejich role v systému podpory českého exportu,“ uvádí Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 Stanovisko SP ČR ke stažení

Doporučujeme