Start-up Chile představuje novou výzvu svých programů na podporu startupů

Dne 21. 9. 2021 se uskutečnil webinář Start-up Chile – nové výzvy 2021, který přiblížil českému publiku chilské programy na podporu startupů: Build, Ignite a Grow z hlediska nové říjnové výzvy.

Webinář uspořádaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Chile a Start-up Chile zahájil velvyslanec Chile J.E. Patricio Utreras, samotné programy po té představil Sergio Montero, manažer náboru talentů Startup Chile.

O praktickou zkušenost s programy Start-up Chile se podělila Maria Hahn, zakladatelka startupu Nutrix, která využila program odpovídající programu build v pandemickém roce 2020. Start-up Chile je renomovaným regionálním akcelerátorem, nabízí startupům nejen štědré kapitálové financování (equity free funding), ale také administrativní, legislativní a mentoringovou podporu či zázemí chilské startupové komunity s globálním přesahem.

Startup Chile nabízí programy pro startupy v různých fázích vývoje, resp. každý z programů pokrývá jiné stadium projektu. Jedná se o programy BUILD, IGNITE a GROWTH. Výzva pro všechny tři programy se otevře 12. října 2021 a zájemci se budou moci hlásit do 2. listopadu. Výsledky pak budou známy 14. ledna 2022 a samotné programy budou spuštěny 8. března 2022.

BUILD – je pre-akcelerační program, který vybrané účastníky a účastnice (50:50) dovede během čtyř měsíců k vybudování vlastního prototypu. Úspěšným žadatelům bývá nejčastěji přiznána částka finanční podpory ve výši 13 s možností dalšího rozšíření až na 19 tis. USD. Kvalifikační kritéria stanovují následující požadavky: min. věk 18 let, nasazení team leadera na plný úvazek (po dobu trvání programu je vyžadována jeho fyzická přítomnost v Chile a team leadera nelze měnit), stáří projektu nanejvýš 12 měsíců. Cílem projektu je nejen posunout potenciální byznysové záměry s globálním přesahem z raného stadia na vyšší úroveň, ale také investovat do nápadů, které budou mít pozitivní dopad.

IGNITE –  je z hlediska produktového cyklu navazujícím programem, jedná se o akcelerační program určený startupům s již existujícím produktem či službou, které je třeba co nejlépe zacílit na trhu. Startupisté, kteří projdou výběrovým řízením, mohou počítat s financováním ve výši 32 s možností rozšíření až na 64 tis. USD (v závislosti na variantě programu). Trvání základní verze je opět čtyřměsíční a kritéria jsou následující: již existují výrobek či služba, full-time nasazení team leadera, který je současně i zakladatelem startupu (vyžadována fyzická přítomnost v Chile po dobu trvání programu, team leadera opět nelze měnit), stáří startupu nanejvýš 3 roky před podáním žádosti.

GROWTH – je určen zavedeným inovativním technologickým společnostem, které v rámci tohoto programu budou dále expandovat. V případě tohoto programu není stanoveno omezení definující stáří startupu. Program trvá 8 měsíců a celkově lze získat finanční prostředky ve výši až 97 tis. USD. Podmínky způsobilosti k účasti v tomto programu stanovují, že hlásit se mohou startupisté s určitým ročním obratem, mající v dané společnosti alespoň 10% podíl. Nezbytné je opět full-time nasazení team leadera, který musí být po celou dobu trvání programu fyzicky přítomen v Chile.

Pro všechny programy platí také podmínka, že startupy musí mít zájem využít Chile jako základnu pro svůj byznysový růst. Společným jmenovatelem programů je podpora a důraz na roli žen podnikatelek (female founder factor).

Před příjezdem startupistů do Chile jim Start-Up Chile pomáhá s vyřízením víz (dle situace i pro rodinné příslušníky) a s dalšími administrativními procedurami, např. zřizováním bankovních účtů, což může být pro nerezidenty obtížnější). Sergio Montero zdůraznil jako jednu z podmínek úspěchu ve výběrovém řízení precizní vysvětlení, v čem spočívá inovativnost řešení a založení jednotlivých řešení na technologiích.

Proč právě Chile?

Chile je jednou z nejotevřenějších ekonomik světa, je členem OECD či Tichomořské aliance (Chile, Mexiko, Kolumbie a Peru). Má podepsány obchodní dohody s přibližně 60 zeměmi světa, včetně Evropské Unie. Právě tato dohoda je aktuálně modernizována a dokončení tohoto procesu slibuje další zlepšení obchodních vztahů členských států EU s touto Jihoamerickou zemí.

Chile se v regionálním srovnání pravidelně umisťuje vysoko v žebříčku konkurenceschopnosti i Doing business. Chile se může dále pochlubit stabilitou ekonomiky či nízkou mírou korupce a podporou podnikání, což se ovšem odráží ve vysoce konkurenčním prostředím chilského trhu. Chile je na špičce Latinské Ameriky z pohledu výzkumu a vývoje, což přináší mnohé perspektivy pro spolupráci.

Chile rovněž doceňuje význam inovativních technologií pro rozvoj klíčových odvětví. Disponuje rozvinutým využitím informačních technologií, do popředí se se dostávají odvětví, jakými je např. umělá inteligence. Chile je jednou z latinskoamerických ekonomik, která dosáhla nejvyššího růstu za posledních 10 let. Přestože chilské HDP díky pandemii COVID-19 kleslo v roce 2020 o 6 %, v roce 2021 se počítá s růstem o 4,5 % v následujícím roce 2022 až o 3,2 %.

Pokud se týká vstupu do země, od 1. října 2021 se chilská vláda rozhodla zmírnit pravidla vstupu do země. Do Chile již oficiálně mohou přicestovat také nerezidenti, pod podmínkou kompletního očkování a obdržení ověření o očkování v Chile. Přesto však musí všichni očkovaní dodržet 5denní karanténu po příjezdu do země.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme