Startuje 1. ročník anticeny o nejbizarnější obal. Nominovat mají možnost všichni

Organizace Zerowasters (původně osvětová část Bezobalu) vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejbizarnější obal roku. Jejím cílem je poukázat na nesmyslné, nadměrné, nerecyklovatelné nebo klamavé obaly a upozornit výrobce, že vzniklý odpad po nákupu zboží nemůže ležet pouze na bedrech spotřebitelů.

Anticena o nejbizarnější obal je 1. ročník soutěže, která má za cíl vyburcovat společnost k aktivnímu vyhledávání obalů, vyrobených bez ohledu na udržitelnost. Nominace i následné hlasování bude probíhat na www.bizarobal.cz.

Balené banány
S nesmyslným balením ovoce a zeleniny se v obchodech setkáváme stále ještě poměrně často. Foto: Zerowasters

Zerowasters chtějí upozornit na to, že vzniklý odpad po nákupu zboží nemůže být odpovědností spotřebitelů. Cílem projektu je prostřednictvím medializace a volby anticeny upozornit výrobce, aby převzali odpovědnost za udržitelnost obalů, do kterých své výrobky balí.

“Bizarní obal je pro nás ten, nad jehož existencí kroutíme hlavou. Vyvolává v nás otázku, proč vůbec vznikl a zda se výrobce zamyslel nad jeho dopadem na životní prostředí. Je zkrátka hloupý a zcela zbytečný,” vysvětluje Veronika Nováčková, ředitelka organizace

Nejlepším řešením, jak předcházet vzniku odpadu je nakupování do vlastních nádob, ne pro všechny je ale tato možnost dostupná. Většina spotřebitelů nakupuje v běžných obchodech, kde se zboží prodává hlavně v obalu, a proto je důležité, aby byly udržitelné.

Jak začít s udržitelnými obaly (nejen) v eshopu? Radí expert na materiály a obalové strategie

“Odpovědnost spotřebitelů za obalové odpady, končí v bodě, kde se přestáváme vyznávat v tom, co je a co není ekologické. Nemáme možnost ovlivnit složení nebo velikost obalu a nesouhlas můžeme vyjádřit jen tím, že daný výrobek nekoupíme. To ale není dostatečné řešení. Musíme upozornit výrobce na to, aby přijali odpovědnost za své obaly a ty nesmyslné už nadále nevyráběli” vysvětluje Veronika Nováčková.

Po nasbírání nominovaných obalů proběhne v září hlasování odborné poroty a veřejnosti.Hlasující budou vybírat mezi těmi, které propadly v nejvíce kategoriích. Výsledky hlasování budou zveřejněny v průběhu října.

“Postaráme se o to, aby se výsledky anticeny dostaly k firmám spolu s doporučením, jak obal změnit, aby byl udržitelný. Naším dlouhodobým cílem je ukončení výroby nerecyklovatelných a jinak pro nás bizarních obalů. Naším přáním pak je, abychom do deseti let už anticenu nemuseli vyhlašovat, ” dodává Veronika Nováčková.

Pro více informací o Anticeně a možnosti nominovat obaly, se dozvíte na www.bizarobal.cz na facebookové nebo instagramové stránce Zerowsters.

1. ročník Anticeny o nejbizarnější obal roku vzniká za finanční podpory Hlavního města Praha.

Tým Zerowasters je původní nezisková část organizace Bezobalu, která od samého počátku svou osvětovou činností podporoval vznik první bezobalové prodejny. I když ve svých aktivitách nyní pokračují pod novým názvem, cíl i vizi mají Zerowasters stále stejné. Žijí vědomý a radostný život bez zbytečného odpadu a rádi to učí i další zájemce o zero waste. Šíří osvětu, inspirují, vzdělávají o předcházení vzniku odpadu a organizují kurzy, kde předávají své znalosti a zkušenosti. Kromě Anticeny letos organizují i Týden bez odpadu. Více o jejich projektech a tipech, jak na udržitelnější život, najdete na www.zerowasters.cz.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme