Startup Investiční aukce otevřel faktoring i malým a středním firmám

Zajištění průběžného financování je pro malé a střední firmy dlouhodobě obtížnější, než pro velké podniky. Namísto prověřování bonity klientů vsadil startup na hodnocení kvality jejich odběratelů.



adam soukal investicni aukceSpojení faktoringu, investičních příležitostí a moderních digitálních nástrojů stálo za vznikem společnosti Investiční aukce, která na podzim roku 2013 získala licenci ČNB.

„Už při škole jsem pracoval v oboru korporátních financí, nejdříve v PwC a pak i v Londýně.
Obor faktoringu se ukázal jako ideální, protože se za posledních sto padesát let moc neposunul. Je to dominantně bankovní produkt, který je pro klienty administrativně velmi náročný a většinou nereflektuje současnou cenu peněz. Proto si zaslouží technologický přístup,“ vysvětluje šéf společnosti Adam Šoukal, který firmu založil spolu s Tomášem Slobodníkem. Ten se stará o technologický vývoj platformy.

Klasický faktoring je v podstatě úvěrový rámec, kdy faktoringová společnost průběžně odkupuje od firmy vystavené faktury za poskytnuté zboží či služby. Podnik tak získává prostředky na provozní financování a nemusí čekat na dlouhou splatnost svých odběratelů. Tento způsob získávání financí však byl tradičně otevřený především pro velké společnosti.

„Naprostá většina faktoringových společností, ať už bankovních, či nebankovních, vyžaduje od svých klientů garanci milionových měsíčních obratů a klienti jsou smluvně vázáni k postupování všech svých pohledávek, takže flexibilita se limitně blíží nule,“ pokračuje Adam Šoukal.

Platforma Investiční aukce spojuje faktoring s investičními příležitostmi. „Umožňuje investorům výhodné zhodnocení jejich finančních prostředků a klientům nabízí levný a hlavně flexibilní faktoring. Díky této kombinaci jsme v současné době jediná společnost v České republice, která tyto služby nabízí,“ vysvětluje Adam Šoukal.

Investiční aukce se od bankovní konkurence liší také tím, že umožňují profinancovat elektronické faktury, a to díky práci s takzvanými EDI doklady (Electronic Data Interchange) založenými na výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů.

Integrace v účetním systému

„V praxi to znamená, že nám klienti nemusí posílat papírové faktury. Službu jim integrujeme rovnou do jejich účetního systému a dostáváme zároveň automatické konfirmace od odběratelů, že zboží dorazilo v pořádku a můžeme dané pohledávky profinancovat,“ zmiňuje Adam Šoukal.

Tento postup klientům urychluje a zjednodušuje celý administrační proces faktoringu. „Setkali jsme se s tím, že jeden náš klient v patnáctičlenné firmě musel v minulosti najmout člověka na obsluhu bankovního faktoringu, což neodpovídá technologickým možnostem 21. století,“ popisuje šéf společnosti Investiční aukce.

Ve firmě přitom zužitkoval nejenom své předchozí zkušenosti z finančního sektoru, ale také z oblasti internetového byznysu. Podílel se na vybudování, svého času jednoho z největších internetových obchodů s cyklistickým vybavením v Česku.

Vstup do nového projektu pro něj přitom nebyl úplně jednoduchý. V té době již působil ve Velké Británii. „Nejtěžší bylo odejít z Londýna. Hodně lidí mě od toho odrazovalo, říkali, že jsem se pomátl na rozumu, vracet se do Čech a snažit se do konzervativního českého trhu prorazit s Fintech řešením pro firmy,“ vzpomíná Adam Šoukal. „Ze zlaté bankovní klícky londýnského City se neodchází úplně jednoduše. Zejména, když jdete do prostředí, kde je nižší vymahatelnost práva, obecně horší podnikatelské prostředí a co si budeme povídat i větší koncentrace finančních podvodů,“ pokračuje zakladatel společnosti.

Náročné bylo také získat první klienty a investory. Nová firma ale musela řešit i praktické výzvy. Tou největší bylo správně nastavit právní rámec společnosti a tím umožnit odkupování pohledávek společností investory a zároveň zajistit odpovídající regulatorní povolení České národní banky. „Další výzvou byl náš software, který se neustále vyvíjí. Do technologie reinvestujeme většinu našich tržeb. V tom vidíme největší potenciál rozvoje,“ prozrazuje Adam Šoukal.

Službu využívají především malé a střední podniky, které nedosáhnou na bankovní faktoring, nejčastěji z důvodu nesplnění požadavku minimálního měsíčního obratu postoupených pohledávek. „Oproti tomu se Investiční aukce zaměřují zejména na bonitu odběratele a díky tomu dokážeme poskytnout financování i malým a středním podnikům. V praxi to znamená, že financujeme malé firmy, ale rizikový profil určuje velký odběratel. To potom odpovídá i úrokům, za které jsme schopni pohledávky profinancovat,“ popisuje Adam Šoukal přístup firmy. 

„Za první čtvrtletí letošního roku jsme měli vážený aritmetický průměr úroku pro naše klienty 2,9 % p.a., což je v oblasti nezajištěného financovaní pro malé a střední podniky v České republice bezkonkurenční sazba ve srovnání s bankovním sektorem,“ porovnává Šoukal.

Malé firmy s velkými zákazníky

Typickým klientem podniku jsou tedy malé a střední podniky s obratem do 50 milionů korun, které dodávají zboží či služby velkým bonitním společnostem jako je například ČEZ nebo obchodní řetězce. Mezi investory mají přibližně osmdesátiprocentní převahu fyzické osoby, které hledají lepší zhodnocení svých finančních prostředků, než nabízí banky. Z dvaceti procent jsou to pak menší investiční butiky, které prostřednictvím Investičních aukcí diversifikují portfolio svých investic.

Největší konkurencí pro firmu jsou „dvorní“ faktoringové společnosti obchodních řetězců jako je Markant a standardní faktoringová řešení českých bank. I když se Investiční aukce v tendrech stále častěji potkávají s dceřinými společnostmi bank, které provozují faktoring, do budoucna má obor ještě velký potenciál růstu.  Zatímco v České republice projde přes faktoring zhruba 3,5 procenta HDP, ve Velké Británii to je 15 procent HDP. „Neříkám, že to jednou bude patnáct procent také u nás, ale určitě je tu prostor udělat z faktoringu běžně dostupný finanční nástroj i pro malé firmy,“ podotýká Adam Šoukal.

Akceleraci oboru by mohl přinést rostoucí objem elektronické fakturace, která je jednak administrativně méně náročná, levnější pro dodavatele i odběratele a má menší riziko vzniku chyb než klasická „papírová“ fakturace.

Se svým řešením by se firma chtěla prosadit i v zahraničí. „Expanze je v plánu, bariérou jsou rozlišné legislativy v různých státech a samozřejmě i regulatorní povolení. V neposlední řadě je potřeba najít i vhodného partnera, který pomůže se sestavením kvalitního týmu v každé další zemi,“ uzavírá Adam Šoukal.

Dalibor Dostál

Doporučujeme