STARTupUJ na Vysočině: Oceněnými podnikatelskými projekty jsou Respekt centrum, VYPIŠ SE! a Senidoor – Dvířka do vany

Vzdělávací centrum respektující individuální potřeby svých klientů, anonymní aplikace podporující včasné zachycení psychických problémů u mladých lidí a inovativní dvířka do vany, to jsou projekty začínajících podnikatelů oceněné v letošním ročníku soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ.

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže pro začínající podnikatele proběhlo 15. listopadu 2023 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Autoři vítězných projektů ve třech soutěžních kategoriích si odnáší nejen finanční odměny ve výši 30 tisíc korun od Kraje Vysočina, ale také mentoring a poradenské služby od agentury CzechInvest a další věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže.

Oceněné projekty | Kraj Vysočina

„Podpora začínajících podnikatelů hraje klíčovou roli v rozvoji ekonomiky a společnosti jako celku. Začínající podnikatelé často přináší nové myšlenky a inovace, posilují zdravé konkurenční prostředí, vytváří nová pracovní místa, podporují lokální ekonomiku. To jsou jen některé z mnoha důvodů, proč Kraj Vysočina podporuje začínající podnikatele, a to nejen prostřednictvím partnerství v soutěži ale také např. organizací vzdělávacích akcí,“ vysvětluje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální rozvoje, která nad soutěží převzala záštitu.

Soutěž vyhlásila v září 2023 Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, Vysokou školou polytechnickou Jihlava a dalšími regionálními partnery. V termínu do 15. října 2023 bylo do soutěže přihlášeno celkem 12 soutěžních projektů, z toho 5 projektů bylo studentských.

„Také letošní ročník soutěže ukázal, že na Vysočině vznikají a jsou realizovány zajímavé podnikatelské záměry, které mají potenciál dalšího růstu. Letos oceněné projekty navíc společně reagují na aktuální společenské problémy, což velmi oceňuji. Jejich autorům gratuluji a přeji mnoho úspěchů na jejich cestě podnikáním,“ shrnuje letošní ročník soutěže Hana Hajnová.

Vítězové jednotlivých kategorií

Realizovaný inovativní podnikatelský projekt

Mgr. Andrea Brožová – Respekt centrum
Projekt Respekt centrum neboli učení s respektem, který se věnuje mimoškolnímu vzdělávání dětí a dospělých v malé obci na Žďársku. Hlavní náplní činnosti centra je zajištění péče o děti do předškolního věku s prvky moderního a individuálního přístupu, ale také vzdělávací a volnočasové aktivity pro starší děti a dospělé. Centrum nabízí v místě chybějící služby, za kterými by děti musely dojíždět do vzdálených center, čímž výrazně přispívá ke slaďováním pracovního a rodinného života svých klientů.

Oceněné projekty | Kraj Vysočina

Plánovaný inovativní podnikatelský projekt

Terezie Bulantová a Nikola Kaňková – VYPIŠ SE!
Anonymní mobilní aplikace, které pomůže včas zachytit a řešit psychické problémy především mladých dospívajících lidí. Aplikace VYPIŠ SE! by měla sloužit jako prostor, kde se klienti budou moci vypsat ze svých duševních strastí a problémů. Každému pak bude automaticky přiřazen odborník, se kterým bude moci svůj problém řešit.

Studentský inovativní podnikatelský projekt

Senidoor Group s.r.o. – Senidoor – Dvířka do vany.
Společnost Senidoor Group s.r.o. studenta Adama Daňhela nabízí službu instalace dvířek do van, jež jsou několikanásobně levnější variantou k rekonstrukci celé koupelny. Dvířka usnadňují zejména seniorům přístup ke koupeli a umožňují jim tak snazší život v domácí péči.

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme