STARTupUJ na Vysočině zná své vítěze

V červnu letošního roku byla pod hlavičkou agentury CzechInvest a v úzké spolupráci s Krajem Vysočina vyhlášena soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ cílená na inovativní projekty nebo záměry realizované či plánované na území Kraje Vysočina.

Do soutěže se přihlásilo jedenáct projektů. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 23. listopadu 2021 na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava. Vítězi se stali Petr Petz s projektem Radononline, Maria Šimůnková s projektem Nekrachni a student VŠPJ Jan Filipi s projektem MathBox.

Vítězové soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ spolu s Adélou Lánovou (CzechInvest), Hanou Hajnovou (Kraj Vysočina) a Zdeňkem Horákem (VŠPJ) | VŠPJ

Soutěž proběhla v kategoriích plánovaný inovativní podnikatelský projekt, realizovaný inovativní projekt, a navíc se vybíral i nejlepší studentský inovativní projekt. Odborná porota, složená ze zástupců CzechInvestu, Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, hodnotila hned několik kritérií. Jednalo se o originalitu nebo inovativnost, prostor pro další růst, realizovatelnost, kvalitu zpracování, vazby a vztahy projektu k sociálním a environmentálním aspektům a v neposlední řadě o prezentaci.

Před hodnoticí komisí stál nelehký úkol, do soutěže se přihlásilo 11 projektů a všechny byly natolik zajímavé, že postoupily do dalšího kola. Během tohoto kola měli soutěžící možnost prezentovat své projekty před porotou. Zasedání hodnoticí komise se uskutečnilo 21. října 2021 v regionální kanceláři CzechInvestu v Jihlavě.

„Jsem rád, že v CzechInvestu podporujeme nejen startupy, ale také samotné startupisty už v začátcích podnikání. Je důležité vést mladé lidi k podnikavosti už při studiu, což napomáhá například vzniku spinoffů na univerzitách a převodu technologických inovací do praxe. I tyto projekty ukázaly, jak velký potenciál studenti mají,“ řekl ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků CzechInvestu Jakub Hájek, který usedl v hodnoticí komisi.

Petr Petz spolu s ředitelkou regionální kanceláře CzechInvest Adélou Lánovou | VŠPJ

Vítězné projekty, které vybrala porota a schválila Rada Kraje Vysočina, byly představeny během slavnostního vyhlášení 23. listopadu 2021 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Vyhlášení přineslo skvělou příležitost pro hledání synergií a networking mezi soutěžícími, členy hodnoticí komise i zástupci všech sponzorských firem. Catering si vzala na starost jedna z výherkyň 1. ročníku soutěže z jihlavského kulinářského studia GURMANDIE.

Záštitu nad touto akcí udělila a slavnostní vyhlášení také zahájila 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová společně s prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem.

„Velmi mě potěšila vysoká kvalita přihlášených soutěžních příspěvků, a to jak z pohledu inovativnosti, tak z pohledu realizovatelnosti a potenciálu dalšího růstu. Sympatické je také nadšení a odhodlání všech soutěžících s nápadem dále pracovat a rozvíjet ho. Přeji jim proto mnoho úspěchů při plnění jejich podnikatelských snů,“ zhodnotila druhý ročník soutěže Hana Hajnová.

Vítězem v kategorii realizovaný inovativní podnikatelský projekt se stal Petr Petz se svým projektem Radononline. Jedná se o online měření radonu svépomocí s bezdrátovou radonovou sondou, která odesílá výsledky měření do webové aplikace a klient tak vidí nejen výsledky měření, ale i jejich průběh.

Maria Šimůnková a Jakub Rychlý, zakladatelé Nekrachni | VŠPJ

O vítězství v kategorii plánovaný podnikatelský projekt a zároveň studentský inovativní podnikatelský projekt se dělí dva projekty zaměřené na výuku matematiky a finanční gramotnost.

Studenti navazujícího magisterského studia na Katedře technických studií VŠPJ Jan Filipi a Radek Hejdus zaujali netradiční učební pomůckou na výuku matematiky pro 1. stupeň ZŠ – uzamykací krabičkou MathBox, kam lze vložit odměnu a která se otevře po vyřešení matematické úlohy. „VŠPJ se zaměřuje na aplikovanou vzdělanost a úspěchem v této soutěži naši studenti potvrdili, že se v praxi opravdu neztratí. Gratuluji všem oceněným a přeji jim mnoho dalších perspektivních podnikatelských nápadů,“ uvedl vedoucí katedry Zdeněk Horák.

Tým okolo Marie Šimůnkové rozvíjí interaktivní aplikaci Nekrachni, která učí žáky základních a středních škol nakládat zodpovědně s penězi a také porozumět základním pojmům finanční gramotnosti.

Vítěz každé kategorie si odnesl nejen finanční odměnu 30 000 Kč, ale také dary od sponzorů, kterými byly firmy BJS Czech, ICE Industrial Services, bezobalový obchod ČERNÝ BEZ a PETRAplast. Vítězové navíc získali propagaci svých projektů v rámci soutěže, mentoring, doporučení, jak podnikatelský záměr vylepšit a v neposlední řadě užitečné kontakty na potenciální klienty a investory.

Redakčně upravená tisková zpráva Vysoké školy polytechnické Jihlava

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme