Stát dá 640 milionů korun na boj proti kůrovci a živelním pohromám

Od pátku 4. prosince mohou obce zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021.

„Na četné žádosti starostů a starostek vyhlašujeme výzvu, která pomůže minimalizovat škody způsobené kůrovcovou kalamitou. V zasažených krajích tak dojde především k obnově místních komunikací, které byly kvůli těžbě dřeva poničeny. Pro Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj máme 140 milionů korun. Samozřejmostí je pak vyhlášení už tradiční výzvy na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Současná situace spojená s pandemií nám všem ukázala, jak je náročné se potýkat s nepředvídatelnými událostmi a situacemi. Věřím, že tyto peníze našim obcím v následujícím roce, kdy se budeme muset všichni vyrovnávat s následky pandemie, pomohou,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Jsem velmi rád, že dotační titul pro obce na opravu místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity se podařilo zajistit. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s naším resortem připravilo finanční nástroj, díky němuž obce mohou opravovat škody a zaplatit obnovu poškozených komunikací,“ doplňuje ministr zemědělství Miroslav Toman.

Oprávněný žadatel o dotaci ve výzvě na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity je obec Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje, která náleží do správního obvodu vybraných obcí s rozšířenou působností. Výše alokace pro tuto výzvu je 140 milionů Kč. Dílčí alokace pro jednotlivé kraje je pro Olomoucký kraj 21,43 %, Moravskoslezský kraj 50 % a Zlínský kraj: 28,57 %. Dotace je poskytována až do 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Oprávněný žadatel o dotaci na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 je obec či kraj. Dotace je poskytována až do 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 50 mil. Kč pro jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Žádosti budou v obou výzvách přijímány nejpozději do 12. února 2021 do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným dnem bude den podání žádosti do datové schránky Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací o výzvě Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Více informací o výzvě z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity

Viz též článek: Kůrovcová kalamita se dále šíří Českou republikou

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme