Stát ocenil nejlepší podnikatelské projekty za rok 2019 podpořené z evropských dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace v Kaiseirštejnském paláci vyhlásily nejúspěšnější projekty roku 2019.Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, AIR TEAM, VYRTYCH a VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor, MSR Engines, BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS, Karlova pekárna, NOVÁ ŠKOLA, Galvanotechna, ITES, IROMEZ, Kiwi.com, Kovin, AZUB bike, KUNST. To jsou vítězové letošního ročníku Podnikatelský projekt roku 2019.

Ceny byly letos předány dvanácti firmám z osmi různých programů podpory OP PIK, a to Potenciál, Aplikace, Inovace, Nemovitosti, Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Úspory v SZT a ICT a sdílené služby. V rámci letošního ročníku byl poprvé oceněn také projekt s mimořádně společensky prospěšným dopadem, v rámci této kategorie uspělo družstvo Kovin, které zaměstnává 80 % osob se zdravotním postižením. Dalším oceněným se stala společnost KUNST, která zvítězila v oblasti cirkulární ekonomiky za přínos v oblasti recyklaci vody v potravinářském průmyslu.

Právě cirkulární ekonomika bude jednou z hlavních priorit MPO pro budoucí programové období, jak v průběhu slavnostního večera uvedl náměstek pro sekci řízení EU fondů, Marian Piecha: „Cirkulární ekonomika je pro mě velké téma. Je to téma, kterým chceme otevřít nové programovací období a rozšířit paletu našich programů.“

Kromě slavnostního předání cen zaznělo i poděkování za tři nejlepší podněty, které dorazily v rámci ankety „OP PIK naslouchá podnikatelům“. Poděkování bylo věnováno Richardovi Andrlemu z FIC Consult, Alžbětě Jarešové z Mida Consulting a Jakubovi Tomaštíkovi z Československé obchodní banky. Za progresivní přístup ve státní správě byl oceněn Martin Čech z Ministerstva pro místní rozvoj, který se významnou měrou zasloužil o navýšení limitů pro výběrová řízení.

„Všem oceněným velmi blahopřeji. Bylo příjemné setkat se se zástupci českých firem, kterým dotace pomohly s realizací jejich podnikatelských záměrů. Oceněné projekty jsou ukázkovými příklady využití evropských dotací pro rozvoj  inovativních a  podnikavých českých firem, z nichž mnohé patří ke špičkám ve svém oboru,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP PIK, přijímá žádosti o dotační podporu a pomáhá žadatelům s administrací dotačních projektů.

OP PIK má za cíl podporovat konkurenceschopnou a udržitelnou ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. V rámci programového období 2014 – 2020 bylo vyčleněno celkem 105 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora je zaměřena na malé a střední podniky, přičemž specifické aktivity jsou pak vhodné pro podniky velké, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace nebo subjekty inovační infrastruktury.

 Oceněné projekty

Záznam ze slavnostního večera
• Oblasti podnikání: Služby