Stát opět předá ceny firmám za kvalitu a společenskou odpovědnost

Firmy či organizace, které nabízejí kvalitní produkci nebo služby a zároveň se chovají společensky odpovědně, opět ocení stát. Vítězové Národní ceny ČR za CSR 2019 a Národní ceny kvality ČR 2019 budou vyhlášeni 26. listopadu 2019.Předsedou Rady kvality ČR, která obě ceny uděluje, je od letošního 18. června náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu a podnikání Eduard Muřický, 1. místopředsedou ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

„Zdravá společnost klade mimořádný důraz na kvalitu, protože právě kvalitní výrobky a služby podporují konkurenceschopnost. Kvalita je předpokladem udržitelného růstu, díky ní se české firmy na domácích i zahraničních trzích neztratí, ekonomika lépe prosperuje a má větší potenciál do budoucnosti. S kvalitou je neodmyslitelně spojena společenská odpovědnost (CSR), kvalitním firmám totiž není lhostejné prostředí, v kterém žijeme a snaží se ho zvelebovat s ohledem na udržitelný rozvoj, na budoucí generace,“ shrnuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.

Radu kvality ČR tvoří odborné sekce, které se právě z pohledu kvality zabývají různými oblastmi průmyslu a podnikání, poskytují zpětnou vazbu a navrhují nová řešení. Poslední rada mimo jiné vyhodnotila, jak se tato činnost dařila v letošním 1. pololetí a projednala akce plánované na 2. pololetí 2019.

„Rada kvality aktivity firem, které s kvalitou a společenskou odpovědností souvisejí, musí co nejvíc podporovat. Proto pořádáme různé akce, jako jsou třeba semináře či konference, kde se kvalita probírá, a to včetně nejnovějších poznatků z celého světa. Kvalitní firmy rovněž oceňujeme – tradiční Národní cenou kvality a Národní cenou za CSR a jsem velice rád, že je i v letošním roce o tyto prestižní ceny mezi podnikateli a dalšími organizacemi velký zájem,“ říká Eduard Muřický.

„Výsledky Národní ceny ČR za CSR 2019 a Národní ceny kvality ČR 2019 odtajníme na slavnostním Galavečeru plánovaném na 26. listopad. Rád bych také upozornil na 3. ročník Národní konference CSR, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádá letos 27. listopadu,“ upřesňuje Pavel Vinkler.

Doporučujeme