Stát podpoří inovativní firmy, které bojují s pandemií

Podniky, které zavádějí do praxe inovace, aby bojovaly s koronavirem, podpoří program ministerstva průmyslu a obchodu. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Projektové záměry mohou firmy posílat do 15. května.

Program schválený vládou v loňském roce je od začátku zaměřen na zavádění inovací s důrazem na aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace v malých a středních firmách. „Nyní jsou právě malé a střední podniky nejohroženější, zároveň je ale řada z nich schopná nabídnout užitečná řešení, která mohou napomoci celé společnosti ve vypořádání se s dopady krize, či mohou s trochou pomoci zavést takové podnikové procesy, které do budoucna omezí podobné hrozby jak pro zdraví zaměstnanců, tak pro hospodaření firmy,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Proto jsme připravili specificky zaměřenou soutěž, otevřenou pro inovativní projekty podniků ze všech hospodářských odvětví, kde umožníme relativně rychlé čerpání dotačních prostředků na až tříleté záměry. Projekty je možno začít řešit hned po podání žádosti, výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 31. srpna letošního roku.“

Šanci mají inovace ve zdravotnictví

V soutěži mohou být podpořeny projekty například v odvětví zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále do soutěže mohou vstoupit projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění.

Zejména jde o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím. „Program i alokaci na něj máme schválenou již od minulého roku, nicméně díky změně, kterou schválila vláda 1. dubna, nabízí tato soutěž atraktivnější podmínky pro uchazeče o dotaci,“ upřesňuje Petr Očko a doplňuje: „Bude možné uplatnit širší spektrum nákladových položek, včetně nákladů na přípravu projektové žádosti, a také bude umožněna nižší míra spolufinancování nákladů z vlastních zdrojů. Podíl dotace, při plném využití podpory de minimis, může nyní dosáhnout až 75 procent uznaných nákladů projektu,“ dodává.

Veškeré podrobnosti lze najít na webových stránkách programu.

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme