Stát podpoří start-upy. Chystá náhradu za nevydařený Seed fond

Antimonopolní úřad extrémně dlouhým prošetřováním zhatil šance mladých firem na získání peněz pro inovativní projekty. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale připravuje pro start-upy nové nástroje v rámci současného operačního programu.První pokus státu na podporu start-upů nedopadl dobře. Původní myšlenku na zřízení takzvaného Seed fondu, který měl formou investic nakupovat dobré nápady začínajících firem, představilo ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2011. Fond měl do vínku dostat zhruba 1,2 miliardy korun především ze zdrojů Evropské unie, z Operačního programu Podnikání a inovace. Do fondu měl přispívat i státní rozpočet a soukromí investoři.

Původní Seed fond měl nabídnout podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu bylo rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem.

Myšlenka na státní podporu start-upů získala u podniků tohoto typu řadu příznivců, ale také odpůrce. Ti se obávali především toho, že v českých poměrech nezískají podporu ty nejkvalitnější projekty, ale spíše firmy, v nichž budou sedět kamarádi a známí politiků či státních úředníků.

Smrtící polibek antimonopolního úřadu

V dubnu roku 2014 ministerstvo vydalo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na poskytování služeb obhospodařovatele Seed fondu, aniž vyplatil jedinou korunu. Především kvůli nedostatku času na realizaci projektu, který musel v návaznosti na předchozí plánovací období skončit nejdéle v roce 2015.

Jak je v České republice časté, slibný projekt pohřbila odvolání neúspěšných uchazečů o administraci Seed fondu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž (ÚOHS). V době, kdy ministerstvo Seed fond odpískalo, ÚOHS stále ještě nerozhodl o odvolání neúspěšných uchazečů. A to přesto, že správní řízení úřad zahájil na konci dubna 2013.

Fond by měl mít k dispozici 12 miliard

Myšlenky na podporu rozvoje firem rizikovým kapitálem se však MPO nevzdalo a připravuje jeho zahrnutí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech nabízí mnohem flexibilnější podmínky než dřívější legislativa.

„Plánujeme podporu start-upů, nových firem, které mohou vznikat na zelené louce na základě originálních nápadů,“ říká pro portál BusinessInfo.cz náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný.

„Pro účely podpory malých a středních podniků bude vyčleněno značné množství prostředků, zejména finanční nástroje na úvěrové financování. Pro start-upy je plánován fond, z nějž budou realizovány i koinvestice formou kapitálových vstupů,“ dodává Tomáš Novotný. Prvním krokem, který musí předcházet vlastnímu návrhu fungování fondové struktury, bude předběžné posouzení podmínek pro možnosti využití nejen Seed fondu, ale všech typů finančních nástrojů včetně úvěrů a záruk.

Konkrétnější obrysy by nová podpora start-upů měla nabrat do několika měsíců. Ministerstvo je chce podpořit především formou různých finančních nástrojů, na které je v novém programovém období vyčleněné zhruba dvanáct miliard korun. „Ještě nemáme určeno, kolik z těch dvanácti miliard bude formou úvěrů, kolik záruk a kolik formou investičního fondu,“ konstatuje Tomáš Novotný.

Hra o novou instituci

Ve hře jsou přitom různé varianty. „Je otevřená otázka, zda nevznikne jedna nová instituce, která bude nositelkou všech finančních nástrojů ze všech operačních programů,“ naznačil Tomáš Novotný. O této variantě již podle něj jednala vláda.

„Nejpravděpodobnější je, že finanční nástroje z OP PIK i jiných dotačních programů budou poskytovány s využitím kapacit Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ naznačuje Tomáš Novotný. Všechny dotace by tak měly proudit přes jednu instituci, aby se zamezilo rozdílným přístupům.

Toto řešení by mělo zabránit opakování potíží, kvůli nimž se nakonec vůbec nerozběhl původní Seed fond. Po zkušenostech z minula bude vytvořen státem vlastněný a státní bankou (ČMZRB) provozovaný fond, kde nebude nutné řešit žádné soutěže správců či obhospodařovatelů fondu nesoucí riziko napadení u ÚOHS.

„Vycházíme ze zkušeností z okolních států, kde v poslední době dochází právě k praxi správy rizikového kapitálu a dalších finančních nástrojů státem vlastněnou a provozovanou institucí,“ uzavírá Tomáš Novotný.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme