Stát podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji

Sháníte partnera ze zahraničí k výzkumu či vývoji nebi s ním chcete řešit svůj projekt? Existuje mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci.

Když Svaz průmyslu obnovil po pandemii covidu tradiční podnikatelské mise, byli na palubě speciálu do Indonésie i zástupci několika českých univerzit. Díky misi mohli prohloubit spolupráci s tamními výzkumnými partnery. Hledání možností mezinárodní výzkumné spolupráce bylo i tradičním tématem několika misí na Tchaj-wan. Zahraniční spolupráce je pro výzkumné organizace a firmy významná nejen při řešení konkrétního úkolu, ale může pomoci také s exportem výsledné inovace.

Ilustrační fotografie

Stát a jeho organizace mají řadu nástrojů, které pomáhají navázání mezinárodní výzkumné spolupráce. Také nová vláda si je dle programového prohlášení vědoma nezbytnosti podpory mezinárodní spolupráce, exportu a výroby finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Má sice na co navazovat, nicméně je potřeba nástroje dál rozvíjet.

Podpora TA ČR

Mezi důležité nástroje podpory patří program DELTA 2 od Technologické agentury ČR. Program je zaměřen na podporu bilaterálních projektů mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery převážně ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pro získání podpory musí projekt podpořit jak TA ČR, tak zahraniční partnerská organizace.

TA ČR nabízí také ERA-NET COFUNDY, které mají přejít do Evropských partnerství pod programem Horizont Evropa. Technologická agentura v nich finančně podporuje české výzkumníky v multilaterálních projektech prostřednictvím společných výzev na daná témata, jako je biodiverzita a klima, znečištění vod, inovativní materiály či energetika.

Programy mají zpoždění

MŠMT má v nabídce zejména program INTER-EXCELLENCE II s podprogramem INTER-EUREKA na podporu mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a firem či program EUROSTARS 3 se zaměřením na malé a střední podniky.

Ilustrační fotografie

„MŠMT by mělo být v této oblasti výrazně aktivnější a klást na ni větší důraz, jelikož výzvy v programech EUREKA či EUROSTARS budou mít téměř dvouletou prodlevu. Kvůli tomu mohou mnohé firmy či výzkumné organizace ztratit vybudované mezinárodní kontakty,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na evropské úrovni bude pro nadcházející roky významný program Horizont Evropa, ve kterém je dlouhodobým zájmem státu zvýšit účast českých řešitelů. S nalezením zahraničních partnerů mohou pomoci čtyři vědečtí diplomaté působící v Bruselu, Izraeli, USA a na Tchaj-wanu nebo 120 ekonomických diplomatů pod ministerstvem zahraničních věcí.

Lze využít také zahraniční zastoupení agentur CzechTrade či CzechInvest, která navíc pořádá technologické mise.

Máte námět, jak lépe podpořit mezinárodní spolupráci českých firem a výzkumných organizací? Pište na jproksch@spcr.cz.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (3Q/2022). Autor: Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace SP ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme