Stát prodlužuje výzvu programu na regeneraci brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí o podporu ve výzvě programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití do 23. září 2022.

Zároveň jsou ve výzvě upravena pravidla způsobilých výdajů v souvislosti s probíhající konzultací s ÚOHS ohledně nastavení výše veřejné podpory za účelem zajištění souladu poskytované podpory s pravidly veřejné podpory tak, aby nebyla překročena maximální intenzita podpory.

Ilustrační fotografie

V případě, že na základě konzultace by bylo nutné zohlednit při poskytování podpory jiný článek Nařízení, budou o tom žadatelé vyrozuměni s žádostí o případnou úpravu již předložené žádosti.

Více informací naleznete na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti

Doporučujeme