Stát uzavřel první dohodu o zvyšování energetické efektivity. Závazek stvrdila společnost ČD Cargo

Zvyšovat energetickou účinnost a spotřebovávat méně energie na přepravu. To je nový společensky odpovědný závazek firmy ČD Cargo. Podnik ho stvrdil podpisem dohody o zvyšování energetické účinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Česká republika tak naplňuje povinnost uloženou evropskou směrnicí 2012/27/EU, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 procenta z konečné spotřeby energie. Cílem je zlepšit klima i životní prostředí.

Pomohou nové lokomotivy

ČD Cargo proto, aby zajistilo energeticky účinnější přepravu, postupně obměňuje vozový park. Místo vozidel se ztrátovou odporovou regulací pořizuje nové lokomotivy s polovodičovou bezztrátovou regulací výkonu, které umožňují využívat i rekuperační brzdění a odebírat pouze činné složky proudu. Firma modernizuje motorové lokomotivy, zlepšuje technické i environmentální parametry. Připravuje se také na využití dvou-zdrojových hybridních lokomotiv, které v budoucnu přinesou plně bezemisní provoz. Prostřednictvím měření a hodnocení trakční spotřeby každého jednotlivého vlaku ČD Cargo vede a dále bude motivovat strojvedoucí k energeticky úsporné jízdě. Postupná obměna vozidlového parku se týká také nákladních vozů, kdy se pořizují vozy s nižšími jízdními odpory a menší hlučností.

„Úspory energie jsou nejefektivnější cestou, jak prosazovat klimatické zájmy. V praxi to mimo jiné znamená využívat energeticky účinné zdroje. Vedeme k tomu i ostatní, dobrovolné Strategické prohlášení (dohodu) k energetické efektivitě mohou uzavřít všechny firmy, kterým není lhostejné životní prostředí a udržitelný rozvoj,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „ČD Cargo je první „vlaštovkou“, jde příkladem, ke kterému se, věřím, brzy přidají i další společnosti.“

Následovat mohou další firmy

Dohodu o energetické efektivitě podepsali vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. Je tak zřejmé, že snižování spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti je společným zájmem státu, firem i subjektů, které poskytují služby v oblasti energetiky. To vše samozřejmě bez negativních dopadů na konečné spotřebitele.

„Oceňujeme, že MPO připravuje a podporuje legislativní změny, které souvisejí se zvyšováním energetické účinnosti v dopravě. Vítáme také závazek resortu prosazovat motivační programy na snižování energetické náročnosti přepravy a zvyšování podílu bezemisní elektrické trakce,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik a dodává: „Zvýšení energetické účinnosti naší nákladní přepravy, snížení uhlíkové stopy a snížení emisní náročnosti přitom vnímáme nejen jako společensky odpovědné, ale jako naprosto nezbytné s ohledem na budoucí generace.“

„Dohody mohou samozřejmě uzavírat další subjekty, a to prakticky ihned. Stačí seznámit se s její vzorovou podobou na webu ministerstva a obrátit se na náš resort s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena takřka obratem,“ uzavírá náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme