Stát vloží 15 miliard korun do tří nových programů na podporu výzkumu

Řešitelé výzkumných projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, rozvoj dopravy, či nová řešení v oblasti životního prostředí se budou moci v příštích letech ucházet o více než 15 miliard korun státní podpory.  • Vláda za tímto účelem schválila tři nové programy Ministerstva průmyslu a obchodu Program TREND, Ministerstva životního prostředí Program Prostředí pro život  a Ministerstva dopravy Program DOPRAVA 2020+. 
  • Jejich realizaci svěřila Technologické agentuře ČR, jež bude při vypisování veřejných soutěží spolupracovat s jednotlivými ministerstvy.

Státní podpora aplikovaného výzkumu a inovací se rozroste o tři nové programy zaměřené na průmysl, dopravu a životní prostředí. Vláda v nich mezi lety 2020 a 2027 rozdělí více než 15 miliard korun. Kromě peněz se ale mohou uchazeči těšit také na administrativně méně náročné přihlašování, administraci a vyhodnocování projektů.

Realizace programů totiž přechází z jednotlivých ministerstev na Technologickou agenturu ČR (TA ČR), jež se přímo na podporu aplikovaného výzkumu a inovativních projektů specializuje už 10 let. „Zahrnutí dalších programů pod naše křídla umožní širšímu okruhu uchazečů a příjemců dotací žádat o podporu stejným způsobem, za obdobných podmínek a na stejném místě. Celý systém státní podpory aplikovaného výzkumu je díky tomu transparentnější a efektivnější, než kdyby byl roztříštěný na mnoha místech najednou,“ říká předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Jednotlivé resorty se budou na státní podpoře aplikovaného výzkumu podle Konvalinky podílet i nadále. „Velice si vážím partnerství, které v rámci implementace programů a příprav veřejných soutěží s ministerstvy máme. Vzájemná spolupráce má příznivý dopad na kvalitu a úspěšnost projektů,“ popisuje předseda TA ČR.

Ze tří nových programů je nejvíce prostředků určeno na Program TREND, do kterého stát v příštích sedmi letech vloží téměř 10 miliard korun. Hlavním cílem programu je nárůst mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků, a to především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem v globálních hodnotových řetězcích. Kromě toho má program také přispět ke zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Program Prostředí pro život v letech 2020 až 2026 rozdělí mezi výzkumné projekty celkem 3,8 miliardy korun. Polovina z této částky půjde na výzkum spojený s problematikou sucha a dalších souvislostí a důsledků změny klimatu. „Očekáváme, že program přinese nová řešení například ve využití klimatických modelů pro dlouhodobé předpovědi sucha nebo pilotní projekty pro adaptaci krajiny,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Nová řešení v oblasti životního prostředí, na něž se program zaměří, se ale budou týkat také zvýšení kvality ovzduší a vody, zachování biodiverzity, rozvoji odpadového a oběhového hospodářství, resilientní společnosti nebo ochrany a efektivního využívání přírodních zdrojů.

Bezmála dvě miliardy korun pak půjdou na výzkumné projekty v Programu DOPRAVA 2020+. Cílem programu je rozvíjet dopravní sektor s ohledem na jeho udržitelnost, bezpečnost či ekonomiku. Podpořeny budou například projekty zaměřené na inteligentní řešení, prostorová data v dopravě, oblast automatizace, digitalizace či navigačních a družicových systémů. Všechny cíle mají relevanci nejen na národní úrovni, ale jsou rovněž synergické s evropskými prioritami a v mnoha ohledech na ně přímo navazují.

Vyhlášení prvních veřejných soutěží v rámci tří nových programů plánuje TA ČR již na letošní rok. K tomu, aby soutěže co nejlépe odrážely potřeby českých firem, poslouží také data z mapování inovačních kapacit v Česku, které TA ČR prostřednictvím aktivity INKA dlouhodobě provádí. Tuzemský inovační ekosystém při něm pokrývá celý bez ohledu na to, zda se jednotlivé firmy zapojují do dotačního prostředí. Ke 2 400 inovativním projektům, jež TA ČR od roku 2009 podpořila, tak i díky tomu brzy přibydou stovky dalších.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme