Stát vyhlásil soutěž na 5G technologie. Města budou chytřejší

Do soutěže mohou města své návrhy posílat do 22. listopadu 2019. Z klání vzejde pět vítězů, kteří budou moct díky spolupráci státu a soukromého sektoru rychleji využívat 5G sítě. Vyhlášení výsledků je plánováno na 12. prosince 2019. Zúčastní se ho ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

„Vybereme pět měst, která se díky soutěži dříve stanou chytrými – s pomocí 5G sítí. Pomůže jim s tím spolupráce státu a soukromého sektoru. V soutěžních návrzích nám mohou samosprávy posílat nová řešení v oblasti autonomní mobility, bezpečnosti občanů či třeba elektronického zdravotnictví,” říká Karel Havlíček a dodává: „Je to další krok k tomu, aby se ČR stala v souladu s Inovační strategií a národní hospodářskou vizí zemí pro budoucnost, tedy jasně platilo Czech Republic: The Country For The Future.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj hledá města, která chtějí v nové soutěži otestovat 5G technologie.Příklad pro další regiony

Vítězná města a obce podpoří stát také při budování a rozvoji konceptu Smart, zejména v oblasti budování digitální infrastruktury. „Při testování bude vytvořen metodický postup zavádění 5G sítí, který může být následně využit i v dalších regionech, ale také při tvorbě programů a výzev v budoucím programovém období. Naším cílem je ukázat na příkladech těchto měst a regionů cestu, jakým způsobem efektivně zapojit nové technologie 5. generace při zvyšování konkurenceschopnosti a zkvalitňování prostředí obyvatel v různých oblastech života. Věřím, že díky praktické podpoře inovací vznikne v regionech atraktivní a udržitelný ekosystém,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Města atraktivnější pro podnikatele

Soutěžní návrh může podat obec, město, městys, statutární město, městský obvod, nebo městská část na území ČR. Může zahrnovat i spolupráci více měst, zapojit se mohou i další organizace a instituce, s kterými bude soutěžní město spolupracovat. Také může zahrnovat více záměrů testování v různých oblastech. Předmětem testování by měla být oblast, která je pro město podstatná a její vývoj a aplikace bude mít významný dopad na zvýšení kvality života obyvatel a návštěvníků města nebo podnikatelskou atraktivitu města.

Návrhy, které do soutěže přijdou, porota vyhodnotí jednotlivě. Posuzovat bude účelnost a potřebnost záměru s ohledem na obyvatele a podnikatelskou atraktivitu města. Zabývat se bude rovněž unikátností či zajímavostí řešení a rovněž tím, zda jsou 5G technologie pro danou věc potřeba.

Veškeré podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici na stránkách soutěže

Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme