Stát zahájil příjem žádostí o dotace v programu Vysokorychlostní internet

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila ve čtvrtek 4. června příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy IV. programu podpory Vysokorychlostní internet. O dotace mohou žádat firmy z oblasti telekomunikací na modernizaci stávající sítě nebo zřízení nové umožňující vysokorychlostní přístup k internetu ve vybraných lokalitách na tzv. bílých místech v ČR.  

Výzvu vyhlásilo 4. března 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 5. srpna 2020.

„Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury se službami vysokorychlostního internetu do lokalit, ve kterých to dosud není možné“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Dotace na vysokorychlostní internet mají zároveň pomoci všeobecnému rozvoji venkova, podpořit podnikání a zaměstnanost v daných regionech a vést ke zlepšení životních a ekonomických podmínek jeho obyvatel.“

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách API.

V rámci stejného programu podpory Vysokorychlostní internet, zaměřeného tentokrát na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), API zahájila také příjem žádostí o dotace ve Výzvě III., a to 15. května 2020. Příjem těchto žádostí potrvá do 16. dubna 2021. DTM budou sloužit pro jednotnou a systematickou správu dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice, usnadní budování nových staveb a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Další podrobné informace jsou dostupné na webu API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme