Stát zruší v roce 2020 sedm celních pracovišť

Celní správa České republiky ukončila 1. ledna 2020 agendu celního odbavování na regionálních celních pracovištích v Draženově u Domažlic, v Tachově, Pelhřimově a v Mostě. Stejný krok čeká od příštího roku regionální celní pracoviště v Jičíně, Karviné a ve Strakonicích. Opatření jsou součástí vlny optimalizace české celní správy, kterou chce ministerstvo financí ušetřit výdaje, ale také motivovat podniky odbavovat své zboží elektronicky v tzv. zjednodušeném režimu. 

Agendu místních pracovišť převezmou krajské celní úřady – například draženovská pobočka spadá pod Plzeň, mostecká pod Chomutov.

Podniky musejí počítat se zajížďkou na krajský celní úřad

„Podle Celní správy České republiky by se opatření neměla firem výrazněji dotknout, pokud získají povolení tzv. zjednodušených postupů. Ty lze však použít jen na část zboží. Pro ostatní zboží, stejně jako pro případnou celní kontrolu, musí dovozci i vývozci počítat se zajížďkou na krajský celní úřad a tam fyzicky předložit zboží společně s doklady,“ upřesňuje Luděk Procházka, šéf společnosti Gerlach.

Firmy, které dříve odbavovaly zboží v Draženově, se nyní musí vydat do 56 kilometrů vzdálené Plzně. Podobně jsou na tom podniky z Mostu, kde nově agendu zrušené pobočky převzala pobočka v Chomutově. „Mostečtí celníci se přesunou do nově zrekonstruovaných prostor, takže k rušení pracovních míst nedojde. Podle Celního úřadu pro Ústecký kraj se státu vyplatí provozovat spíše jedno větší regionální pracoviště, než dvě malá,“ dodává celní expert.

Podnikatelé se obávají zkomplikování administrace

Ne všude se optimalizace celní správy setkala s kladnou odezvou. Oznámení přesunu mostecké pobočky do Chomutova doprovází vlna nevole. Proti jsou zástupci Hospodářské a sociální rady Mostecka a také Okresní hospodářské komory v Mostě. Podle nich stát oslabuje region, který se potýká s řadou sociálních a ekonomických problémů, místo aby jej posiloval. Celní správa ale tvrdí, že pokud by měla zachovat mosteckou celnici, musela by zrušit naopak tu v Chomutově.

Podobnou nedůvěru nedávno vyvolal záměr zrušit pelhřimovskou celnici. Podniky se obracely na Okresní hospodářskou komoru v Pelhřimově s obavami, že dojde ke zkomplikování administrace zahraničního obchodu. Podle Krajské celní správy Vysočina se o komplikaci nejedná, protože pro ty, co chtějí odbavovat své zboží běžným způsobem, zůstanou nadále v provozu další celnice, například ve Žďáru nad Sázavou nebo Stříteži u Jihlavy.

Jak se hlásit do systému zjednodušeného celního odbavení

Podnikatelé, kteří nechtějí dojíždět na vzdálená pracoviště kvůli odbavení zboží, mohou zažádat o povolení tzv. zjednodušeného postupu v celním řízení. „Do tohoto systému se podniky mohou hlásit a následně registrovat kdykoli a povolení po splnění podmínek mohou získat pro vývozní, dovozní i tranzitní režim. Držitelé povolení mohou požádat o propuštění zboží do potřebného režimu elektronicky a také už nemusejí vozit zboží k proclení do prostor celního úřadu, protože celní řízení probíhá na schváleném místě a těch míst může být i více. Celý proces by pak měl, od odeslání elektronických dat do doby, než může zboží opustit odbavovací místo, trvat průměrně 30 minut,“ informuje Luděk Procházka z celní společnosti Gerlach a uzavírá:

„Ulehčením pro dovozce i vývozce je možnost odesílání elektronických dat  v nonstop režimu bez ohledu na pracovní dobu celního úřadu a k propuštění dochází nastaveným automatem, po příslušné analýze správnosti a rizik. Firmy, které nechtějí postupovat proces získávání povelení, následně je spravovat a mít vlastní proškolené zaměstnance, mají možnost se nechat v celním řízení zastoupit od profesionálních firem, která poskytují celní služby a vlastní všechna potřebná povolení.“

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Gerlach

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme