Stát zveřejnil výzvu na pomoc firmám s cenami energií. Připraveno je 30 miliard korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle takzvaného Dočasného krizového rámce Evropské komise. Žádosti bude přijímat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023.

Díky nedávnému rozšíření podpory na pomoc dosáhne více firem. „Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Firmy, na které se zastropování nevztahuje, mohou o dotaci žádat v systému AIS MPO, který už znají z dřívějška,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Předminulý týden jsme aktualizovali vymezení programu na všechny sektory hospodářství v České republice, pomůžeme tak většímu počtu firem. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun.“

Energetické úspory - ilustrační obrázek
Díky rozšíření pomoci může dostat státní podporu více podniků.

Na pomoc dosáhnou i velké firmy

Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně. „Oprávněnými podniky jsou tedy ty, na které se nevztahují stropy cen energií, které zavedla vláda nařízením č. 298/2022, v platném znění. Nárok na dotaci z Dočasného krizového rámce Evropské komise u elektřiny mají tedy firmy, které neodpovídají definici malých a středních podniků a jsou připojeny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. V případě plynu pak jde o velké firmy, jejichž roční odběr převyšuje 630 MWh,“ říká náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

Výše dotace a její maximální limit:

  • Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit dva miliony eur. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů eur, a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů eur.

Jak žádat a kde hledat pomoc

Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO, kam bude možné vkládat i dokumenty, které bude třeba doložit. V pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. poradí i linka 1212, nebo je možné využít e-mail 1212@mpo.cz. Podrobnosti včetně celého textu výzvy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Další informace nejen k zastropování cen energií jsou na webu www.energiezamene.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme