Státní fond rozvoje bydlení se mění na Státní fond podpory investic. Pomůže širšímu okruhu žadatelů

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh o změně Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na Státní fond podpory investic (SFPI). Dojde tím především k rozšíření jeho zaměření i na jiné investice do regionálního rozvoje a cestovního ruchu.„Musíme se připravit na to, že tu evropské zdroje nebudou navždy. Proto tu bude Státní fond podpory investic, kterým by měl pomoci regionům a obcím. Vznikne transformací Státního fondu rozvoje bydlení. Bydlení je totiž obrovským tématem regionálního rozvoje. Naší ambicí je, že by Ministerstvo pro místní rozvoj bylo přirozeným partnerem pro kraje, města a obce. Protože na rozdíl například od zemědělců nemají svůj mateřský resort. Finance musejí řešit na Ministerstvu financí, přenesenou působnost státní správy na vnitru, dotace a veřejné zakázky u nás,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Změní se tedy název a pole působnosti státního fondu. Kromě bydlení bude pokrývat i regionální rozvoj, sport, kulturu a cestovní ruch. Pro fond bude jistě zajímavá kombinace úvěrových nástrojů a dotací. To znamená, že obec bude moci čerpat na určitý projekt dotaci ve výši například padesát procent z celkových nákladů a na dalších čtyřicet procent investice získá ze stejného fondu zvýhodněný úvěr.

Ze zákona o Státním fondu rozvoje bydlení zatím vyplývá, že má k dispozici šest miliard korun. Do budoucna by měl fond hospodařit každý rok s deseti až dvanácti miliardami korun.

 

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme