Státní tajemník MZV Stašek podpořil prezentaci českých firem v Brazílii

Ve dnech 8. až 10. dubna 2019 se v brazilském hlavním městě Brasília uskutečnila prezentace českých firem z oblasti obranné a bezpečnostní techniky. Prezentace byla realizována ve spolupráci mezi Ministerstvem zahraničích věcí ČR a Ministerstvem obrany ČR.Význam tohoto projektu ekonomické diplomacie byl podpořen přítomností státního tajemníka MZV ČR pana Miloslava Staška a místopředsedy Hospodářského výboru PSP ČR, předsedy Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR a předsedy parlamentní skupiny přátelství ČR – Brazílie poslance Pavla Juříčka.

V projektu ekonomické diplomacie, který připravilo a uskutečnilo Velvyslanectví České republiky v Brasília, se představily české firmy: AGADOS, AURA, EGO Zlín, TATRA Trucks, EXCALIBUR, CZUB, Moravský letecký klastr, Oritest, Drony Liaz, BIOVETA, AVEC a TSoft. Prestiž prezentace v Brasília zvýšila osobní účast zakladatele průmyslového a zbrojařského holdingu Czechoslovak Group pana Jaroslava Strnada a rovněž bývalého Náčelníka generálního štábu Armády České republiky, generála Pavla Štefky, který zastupoval firmu AGADOS.

Projekt byl zahájen dne 8. dubna 2019, kdy se v prostorách Velvyslanectví ČR v Brasília uskutečnila koordinační schůzka týmu velvyslanectví se zástupci zúčastněných podniků, v jejímž průběhu byly upřesněny postupy v rámci prezentace s cílem nejvyšší efektivnosti pro exportní záměry firem.

Dne 9. dubna 2019 se konalo slavnostní zahájení, které uvedl projev státního tajemníka MZV ČR M. Staška. Poukázal na to, jak MZV ve spolupráci s dalšími rezorty rozvíjí ekonomickou diplomacii s cílem konkrétní podpory českých podniků přímo v terénu v zahraničí. Poděkoval firmám za bohatou účast a pro brazilské hosty zdůraznil, že obranný a bezpečnostní průmysl má v České republice dlouhou tradici a nejvyšší kvalitu. Konstatoval, že Brazílie je pro Českou republiku významným partnerem jak v politické a bezpečnostní oblasti, tak i v ekonomických vztazích. Poukázal však na skutečnost, že úroveň bilaterální obchodní výměny je hluboko pod možnostmi této relace a budeme se nyní snažit lépe využít příležitostí v obchodu s Brazílií.

Poslanec P. Juříček zdůraznil, že s 38 % podílu průmyslu na tvorbě HDP je ČR jednou z nejvíce průmyslových zemí světa. Nyní se snažíme tento průmyslový potenciál doplnit také stálým zvyšováním naší nabídky spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací. To platí i pro oblast obranné techniky. Současná etapa bilaterálních vztahů s Brazílií je patrně nejslibnější v historii a měli bychom toho využít pro otevření nových exportních příležitostí pro naše firmy.

Poté se uskutečnila B2G jednání mezi zástupci českých firem a více než 40 představiteli všech složek brazilských ozbrojených sil a dalších silových složek. Přidanou hodnotou bylo, že zástupci firem měli k dispozici vedle jednacích místností rovněž kinosál, kde postupně prezentovali videa svých nabídek zájemcům a klientům.

Akce se zúčastnili rovněž vysocí představitelé vlád států BFR, například vice-guvernér státu Paraná Darci Piana. Přítomni byli rovněž zástupci brazilských podnikatelských asociací z různých států.

Dne 9. dubna 2019 v odpoledních hodinách se uskutečnil odborný seminář o problémech a nástrahách, které v Brazílii existují pro české exportéry v oblasti daní, cel certifikací a registrací ochranných značek. Seminář vedl renomovaný brazilský právník českého původu JUDr. José Hlavnicka.

Tato akce se setkala s velkým zájmem zúčastněných firem, což vyústilo v mnoho praktických dotazů, jak postupovat, aby bylo možno se vyhnout pochybení v celní a daňové oblasti, a jak zvolit při vývozu do Brazílie dovozce, kteří jsou bezpeční. Novinkou pro většinu firem byly rovněž informace o tom, jak si v Brazílii ochránit své značky, které v této jihoamerické zemi nejsou automaticky respektovány jen díky jejich registraci v Evropě.

Dne 9. dubna 2019 ve večerních hodinách se uskutečnila pro české podnikatele, představitele brazilských silových složek, pro brazilské podnikatele a zástupce místní exekutivy a legislativy recepce v rezidenci velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandry Lang Linkensederové.

Dne 10. dubna 2019 pak zástupci českých firem jednali přímo v Hlavním štábu pozemních ozbrojených sil Brazílie. Pro všechny zúčastněné podnikatele to byla zcela nová zkušenost. Při prvním jednání se zástupcem náčelníka hlavního štábu generálem Fláviem Marcusem Lanciou vedl delegaci státní tajemník MZV ČR M. Stašek a místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR, předseda Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR a předseda parlamentní skupiny přátelství ČR – Brazílie poslanec P. Juříček.

Zástupci všech zúčastněných firem měli možnost představit své nabídky pro Brazílii. Poslanec P. Juříček poukázal na existenci bilaterální mezivládní Dohody o spolupráci v záležitostech obrany, která může být využita k rozvoji spolupráce i v rámci dodávek obranné techniky z ČR. Státní tajemník MZV M. Stašek připomněl, že právě začalo vyjednávání bilaterální mezivládní Dohody o spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací, která by měla být podepsána v roce 2020 a rovněž může sloužit jako východisko nové spolupráce v oblasti obranných technologií.

Dále zástupci českých firem v rámci PROPED absolvovali úspěšná jednání s plukovníkem Hermesonem Nobregou Barrosem z Odboru nákupu vojenského materiálu. Jednalo se mj. o spolupráci při výrobě střeliva a o dalším rozšíření využití podvozků TATRA pro bojová vozidla brazilských ozbrojených sil. Velmi úspěšná je v Brazílii výroba vojenských vozidel Astros ve spolupráci s firmou TATRA. Dále se ukázaly nové možnosti spolupráce při výrobě střeliva a houfnic o ráži 150 mm. Zaujaly rovněž například plovoucí univerzální trailery firmy AGADOS.

V rámci schůzek v Hlavním štábu pozemních ozbrojených sil Brazílie se uskutečnilo se rovněž jednání firem Czechoslovak Group a TATRA Trucks v Odboru ženijního materiálu.

Závěrečné přijetí bylo u generála Ferreiry Neivy, ředitele Odboru zásobování brazilských pozemních ozbrojených sil, který je velmi významný pro zadávání zakázek. Zástupci českých firem prezentovali své nabídky. S obzvláštním zájmem se setkal software firmy AURA pro zvýšení efektivnosti registrace materiálu. Firma AGADOS představila přívěsy a generála Neivu zaujaly technologie na výrobu pitné vody z vody mořské. Jako perspektivní se ukázaly dodávky vakcín firmy BIOVETA a bezpilotní letadla představená zástupcem firmy Moravský letecky klastr.

Zástupci českých firem se díky tomuto projektu ekonomické diplomacie, který realizovalo Velvyslanectví České republiky v Brasília, dostali na dosud nejvyšší úroveň v jednání s představiteli brazilských ozbrojených sil zodpovědnými za akvizice. Nelze zveřejňovat konkrétní výsledky, ale významná část českých firem odjela z Brasília s již rozjednanými zakázkami.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasília (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, rada-vyslanec.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme