HK ČR: Státu hrozí unijní sankce za nedodržení transpozičních lhůt, novela autorského zákona musí být urychleně schválena

Tento týden uplynul přesně jeden rok od termínu, který členské státy dostaly od Evropské unie pro transpozici copyrightových směrnic, které byly na evropské úrovni přijaty již v roce 2019.

V ČR se transpozice projeví primárně novelou autorského zákona, která v českém právním řádu doplní dnes již zastaralou právní úpravu a měla by se zasadit o vyváženější podmínky v online prostředí.

Ilustrační fotografie

Autoři a nositelé autorských práv v ČR kvůli absenci funkčního legislativního rámce dlouhodobě zažívají bezpráví, nepochopení, frustraci a v neposlední řadě také velké ztráty způsobené internetovým pirátstvím, upozorňují odborníci Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory.

Hlavním dějištěm internetového pirátství, které je v ČR stále na vysoké úrovni, jsou primárně datová úložiště, jejichž prostřednictvím dochází k masivnímu a prakticky nekontrolovatelnému šíření autorsky chráněného obsahu. „Provozovatelé úložišť dosud využívají nedostačující legislativy a vyhýbají se přímé odpovědnosti za obsah, který na ně jejich uživatelé nahrávají,“ uvedla předsedkyně Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory Marie Fianová.

Držitelé autorských práv, sdružení v Sekci kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR, proto vyzývají vládu, aby se schválení novely již dále neodkládalo, a co nejrychleji se přistoupilo k úspěšnému završení legislativního procesu.

„Autorský zákon je pro nás hlavním nositelem právní jistoty autorů a nositelů autorských práv. Jeho novelizace je s ohledem na překotný technologický vývoj zcela nezbytná. Každým dnem, kdy je implementace směrnice v prodlení, vzniká řadě subjektů na trhu škoda – mnohdy značného rozsahu,“ vysvětluje Fianová.

Ta také upozorňuje, že kromě právní nejistoty a ztrát, kterým každý den čelí nositelé autorských práv, hrozí sankce také ČR. „V případě jiné zpožděné transpozice nás v uplynulých týdnech již Evropská komise žalovala a Česká republika dostane vyměřenou pokutu, kterou ve výsledku budou muset zaplatit všichni občané,“ uvedla.

O Sekci kulturního a kreativního průmyslu:

Sekce kulturního a kreativního průmyslu funguje v rámci Hospodářské komory ČR od roku 2017. Jejími členy jsou převážně profesní asociace reprezentující většinu subjektů v daném odvětví; své zastoupení zde má filmový průmysl (Asociace producentů v audiovizi – APA, Unie filmových distributorů – UFD, Asociace animovaného filmu – ASAF), hudební průmysl (Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu – ČNS IFPI), herní průmysl (Asociace českých herních vývojářů – GDA), knižní průmysl (Svaz českých knihkupců a nakladatelů – SČKN), reklama a PR (Asociace komunikačních agentur – AKA, Asociace PR agentur – APRA), výzkumné agentury (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění – SIMAR), eventový byznys (Česká eventová asociace – ČEA) nebo média (Asociace komerčních televizí – AKTV; Sdružení pro internetový rozvoj – SPIR). Mezi spolupracující subjekty patří Česká protipirátská unie – ČPU, Unie vydavatelů – UV, rádiová asociace APSV nebo Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace – AČRA.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme