Státy EU žádají v Národních plánech obnovy 723 miliard EUR, shrnuje zpráva EAIC

Členské státy EU budou žádat v rámci Národních plánů obnovy o 723 miliard EUR. Jejich přehled připravila Evropská asociace inovačních poradců (EAIC) v rámci druhé aktualizace příručky Next Generation EU Guide.

Ta má pomoci firmám lépe se orientovat v dotačních výzvách pro výzkum a inovace. Finanční prostředky z EU mají putovat na obnovu ekonomik členských států po pandemii Covidu-19 a zelenou a digitální transformaci průmyslu. Součástí je i přehled chystaný či probíhajících projektů pro Českou republiku.

Ilustrační fotografie

Aktuální vydání příručky Next Generation EU Guide (NGEU) připravila Evropská asociace inovačních poradců (EAIC), která sdružuje 52 členů z 29 zemí. Za Českou republiku v ní jako jediná poradenská firma působí společnost Grantex Advisory Group. Cílem EAIC je podporovat malé a střední podniky z členských státu EU při inovačních a výzkumných projektech. Zajišťuje snazší výměnu informací, přináší ověřené postupy a sdílí v rámci skupiny odborné znalosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

„Cílem aktuálního vydání příručky je poskytnout malým a středním podnikům přehledně informace o možnostech, které plán NGEU nabízí a ukázat, jak je plán obnovy EU účinný. Nové vydání například zahrnuje projekty na obnovu ekonomik po pandemii COVID-19, které se již začínají realizovat v členských státech EU. Jsou zde i informace o programech a národních dotačních výzvách, které jsou přichystány ke spuštění či právě v jednotlivých státech EU probíhají,“ vysvětluje předseda představenstva EAIC a koordinátor příručky Alex Alvarez.

EU rozdělí v grantech a dotacích státům sedmadvacítky 723 miliard EUR

Jak informuje příručka EAIC, plány členských států EU počítají s unijní podporou v celkové výši 723 miliard EUR. Ty budou rozděleny formou půjček a grantů v průběhu následujících čtyř let. Státy musí na projekty pro na boj s klimatickou změnou vyčlenit 37 %, kterými se na nich budou podílet, respektive 20 % prostředků u těch, které se budou týkat digitalizace ekonomik.

Ilustrační fotografie

Příručka EAIC zároveň zmiňuje mezinárodní spolupráci u Důležitých projektů se společným evropským zájmem (IPCEI). Ta umožňuje členským státům získat další dodatečnou podporu pro průmysl, technologie a inovace, které mají sloužit k lepší udržitelnosti a zvýšení ekologie jednotlivých odvětví.

Finanční prostředky poputují například na zajištění dostatečné kapacity polovodičů pro průmysl či inovace při využívání vodíku nebo vývoje lepších baterií pro elektromobily či průmyslové provozy. Kromě toho budou finanční prostředky směřovat také do vyššího využívání cloudových služeb nebo dekarbonizace průmyslu.

„V současné době připravujeme další vydání naší příručky. Ta bude věnována implementaci plánu REPowerEU, který směřuje ke zbavení se závislosti na fosilních palivech z Ruska. Evropská komise navrhla změny v nařízeních, kterými se řídí pravidla pro Plány národní obnovy členských zemí. Ta mají směřovat právě k odstřižení se od ruského plynu a ropy,“ uvádí Alvarez. 

Příručka NGEU představuje rok po spuštění podpořené projekty členských zemí

Aktuální materiál EAIC přináší také příklady úspěšně realizovaných a podpořených projektů v jednotlivých členských zemích. Tyto dotační výzvy se rozbíhají přesně rok po spuštění první části plánu obnovy EU. Projekty jsou zaměřeny na udržitelnost dopravy a zemědělství, digitalizaci a kyberbezpečnost nebo snížení množství odpadu v konkrétních regionech.

Ilustrační fotografie

V Bulharsku bude například v rámci digitalizace vzdělávání podpořeno více než 2 240 zařízení částkou 246 milionů EUR. V Itálii vzniká 5 národních center ve spolupráci s Univerzitou Federica II, která se mají zaměřit na udržitelnou produktivitu zemědělství a průmyslu, konkrétně na snížení odpadu či zabezpečení zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězců.

EU tyto aktivity podpoří částkou 200400 milionů EUR. Příručka se zmiňuje také o české výzvě na projekt digitální transformace veřejné správy. Poslouží především k lepší obraně proti kyberútokům a bude podpořena 74 miliony EUR

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Grantex Advisory Group

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme