Stavebnictví letos poklesne o 1,9 procenta

V letošním roce poklesne stavebnictví v České republice o 1,9 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Vyšší pokles trhu očekávají malé stavební společnosti. Inženýrské stavitelství rovněž očekává vyšší pokles trhu. V současné chvíli mají stavební společnosti kapacity vytížené na 94 %. Tržby stavebním společnostem letos poklesnou o 1,0 %. Velkým společnostem poklesnou tržby méně než společnostem malým. Vyšší propad tržeb očekává inženýrské stavitelství. Stavební společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu.

Ilustrační fotografie

Krize na stavební sektor dopadá typicky se zpožděním. Ředitelé firem proto očekávají, že v tomto roce (zejména v druhé polovině roku) dolehne na české stavebnictví vysoká a stále rostoucí míra inflace, s tím spojený růst hypotéčních sazeb, rovněž vliv války na Ukrajině a také i nedostatek stavebních materiálů. Proto jejich aktuální celoroční predikce ukazuje na snížení výkonu českého stavebnictví o 1,9 % a v roce následujícím očekávají další snížení výkonu trhu, a to o dalších 2,7 %.

„Stavebnictví reaguje na krizi až s odstupem času. Stavební firmy v současné chvíli realizují zakázky, které byly vypsány v době pandemie. Například jen u veřejných zadaných zakázek v minulém roce došlo k zvýšení jejich objemu o 30,6 %. Aktuálně ale můžeme spíše očekávat, že stavebnictví bude s postupujícími měsíci spíše svůj výkon brzdit. Mezi hlavní příčiny patří zejména vysoké úrokové sazby, ale i rychle rostoucí ceny stavebních materiálů spojené navíc s jejich nedostatkem.“ popisuje současný stav českého stavebnictví Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research s.r.o.

Zdroj: CEEC Research

Pokud rozdělíme společnosti působící na stavebním trhu podle obratu (milníkem je roční obrat 100 mil. Kč), zjistíme, že menší stavební společnosti očekávají pokles trhu o 2,0 % v letošním roce a v roce následujícím o další 2,8 %, což jsou více pesimistická očekávání, než mají velké stavební společnosti. Ty očekávají snížení výkonu trhu v letošním roce o 1,8 % a v roce 2023 o další 2,7 %. Tato situace není netypická. V průběhu našich výzkumů se potvrzuje pravidlo, že malé stavební společnosti očekávají ve většině případů větší propad trhu (případně jeho nižší růst) než stavební společnosti velké.

V posledních letech byly hojně vypisovány zakázky na budování infrastruktury. To se projevilo v tom, že společnosti věnující se inženýrské výstavbě očekávaly růst trhu. Ovšem vypisování těchto zakázek značně zpomalilo, což se promítlo i do očekávání těchto společností, které v letošním roce predikují pokles trhu o 2,4 % a v roce následujícím o další 3,9 %. Společnosti věnující se pozemní výstavbě očekávají také pokles trhu, ale podstatně mírnější. V roce 2022 predikují snížení trhu o 1,7 % a v roce dalším o 2,1 %.

„Stavebnictví čeká složité období, nicméně s ohledem na velkou rozpracovanost projektů z předchozího období ještě v letošním roce neočekávám jeho zásadní propad, a to přes všechny problémy, se kterými se aktuálně potýká.“ popisuje svůj výhled pro stavebnictví Martin Kvirenc, předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Stavební společnosti mají v průměru své kapacity vytíženy na 94 % v současné chvíli. Se stejným vytížením počítají i pro další kvartál. Nejvíce vytížené kapacity mají společnosti zabývající se inženýrskou výstavbou (94 %), které aktuálně realizují velké množství zakázek. Naopak nejméně vytíženy jsou menší stavební společnosti (na 92 %).

Stavaři očekávají pokles tržeb

S očekávaným poklesem trhu se pojí také očekávání poklesu tržeb. Konkrétně stavební společnosti počítají v průměru s poklesem svých tržeb o 1,0 % v letošním roce a o další 2,2 % v roce následujícím. Tato očekávání odráží také vývoj v oblasti veřejných zakázek, o kterých hovoří předchozí kapitola.

„Rychle rostoucí ceny de facto všech vstupů mají negativní vliv na všechny firmy v odvětví, tedy i na nás. Řada firem, především těch menších a těch, které jsou závislé na zdražujícím úvěrovém financování, se může dostat do problémů a budou nuceny své projekty minimálně na čas pozastavit, či trh zcela opustit. My máme ale dostatečně silnou pozici a dlouhodobé zkušenosti na to, abychom překonali i tuto situaci.“ poukazuje na negativní vliv zdražování Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP a.s.

Zdroj: CEEC Research

S vyšším poklesem tržeb počítají malé stavební společnosti (s ročním obratem nižším než 100 mil. Kč). Ty pro letošní rok očekávají propad svých tržeb o 1,7 % a v roce 2023 o další 2,8 %. Oproti tomu velké stavební společnosti očekávají propad svých tržeb nižší, a to o 0,4 % v roce letošním a o další 1,8 % v roce 2023. I tento vývoj v podstatě kopíruje očekávání ohledně vývoje trhu, kde malé stavební společnosti očekávají vyšší pokles trhu. Je to dáno také faktem, že malé stavební společnosti většinou mají nasmlouvané zakázky v průměru na kratší dobu dopředu, a jsou tedy citlivější na změny trhu.

„Podle našich odhadů poroste pozemní stavitelství v segmentu rezidenčního bydlení mezi 11–15 % v roce 2022. V druhé polovině roku ale očekáváme ochlazení poptávky, která bude mít zřejmě zásadní vliv na vývoj v roce 2023. Opatrnost investorů je tvořena zejména nejasnou predikcí dalšího vývoje, zdražováním úvěrů na bydlení, vysokou inflací, nedostatkem kapacit kvalifikovaných pracovníků ve stavebních firmách a nedostupností některých stavebních materiálů. Snižuje se ochota investovat a posunuje se, odkládá se přijetí rozhodnutí o případné investici do budoucna.“ vysvětluje Robert Krestýn, Business Development & Marketing Director společnosti Wienerberger s.r.o.

Společnosti věnující se převážně inženýrské výstavbě očekávají pokles svých tržeb o 1,4 % v letošním roce a v roce 2023 dokonce propad tržeb o další 3,1 %. Společnosti zabývající se převážně pozemní výstavbou jsou na tom o něco lépe. Ty očekávají propad svých tržeb o 0,7% v roce letošním a o další 1,7 % v roce 2023. I tento vývoj odráží předpokládaný objem veřejných zakázek, kde panuje předpoklad, že poklesne objem vypsaných veřejných zakázek u inženýrských staveb, což se promítne do tržeb společností.

V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. To je pro 46 % dotázaných společností stejně jako ve stejném období minulého roku. Pro čtvrtinu se jedná o delší dobu v meziročním srovnání (25 %), a pro 29 % se jedná naopak o pokles této doby v meziročním srovnání.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2022 bude zveřejněna na stránkách www.ceec.eu

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme