Stěžejní vietnamská zemědělská oblast v deltě Mekongu ohrožena změnami klimatu

Téměř 5 000 km dlouhá řeka Mekong pramení v Tibetu, protéká zeměmi jihovýchodní Asie a ve Vietnamu se vlévá do Jihočínského moře.

Delta řeky ve Vietnamu má velikost poloviny České republiky a je domovem 20 milionů obyvatel.

Delta Mekongu je také centrem zemědělství Vietnamu: 1,54 mil. hektarů rýžových polí (3 úrody ročně), ovocné sady, kokosové plantáže, chov ryb atd. Delta Mekongu se podílí 90 % na vývozu rýže ze země, 65 %na vývozu ryb a 70 %na exportu ovoce.

Zní to idylicky, ale podle odborníků má být Delta Mekongu nejrozsáhlejší obětí klimatických změn na světě. Problém není jen ve vzestupu hladin oceánů v řádech milimetrů, ale i v geologickém poklesu celé oblasti. Na některých místech byl naměřen pokles až 9 cm ročně.

Největší problém pro zemědělství v současné době je zasolování půdy. V období sucha a největších přílivů postupuje mořská voda desítky kilometrů do vnitrozemí a ukrajuje zemědělskou půdu.

Ekosystému delty neprospívá ani rychlý a neplánovaný ekonomický rozvoj, značný růst počtu obyvatel nebo kontaminace výrobou a odpadními vodami. V minulosti pokrýval mangrovový les téměř všechny pobřežní oblasti Delty, ale rychle mizel. Nyní mangrovový les pokrývá pouze dvě oblasti o rozloze asi 77 ha.

Autor: Ing. Luboš Marek, místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme